Volg ons op de voet Alle nieuwsberichten

Trainingen voorbereiding
2019-06-19 13:16:45

Trainingen voorbereiding

Net zoals alle vorige jaren gaan we dit jaar terug samen trainen in functie van de fysieke testen.
De trainingen gaan door op volgende data telkens om 19u15 op de piste in Tielt.

- 2/7
- 9/7
- 16/7
- 23/7
- 30/7
- 6/8
- 13/8
- 20/8

Aanvullingen handspel
2019-04-10 10:31:58

Aanvullingen handspel

De verduidelijkingen zijn gebaseerd op een UEFA-seminarie eind februari in Belgrado. Bij handspel moet er rekening gehouden worden met de volgende criteria:

- Hand/arm naast het lichaam: geen fout
- Hand/arm niet naast het lichaam (away from the body): handspel (ook al komt de bal eerst van een ander lichaamsdeel)
- Hand/arm boven de schouder: handspel

Tijdens de maandelijkse vergadering in de Vriendenkring van april zal er extra verduidelijking komen met beelden.

Referee in 1 Day
2019-04-08 15:32:38

Referee in 1 Day

Ben je 15 jaar en clubscheidsrechter?
Word dan Ref in 1 Dag op 4 mei in De Pinte of Wommelgem.
Schrijf je in via de Referee Ambassador van je club.

Meer info op www.refereecollege.com
#NoRefNoGame


Wijzigingen reglement 2019-20
2019-03-15 15:10:48

Wijzigingen reglement 2019-20

Via de volgende link kunt u alle wijzigingen aan het voetbalreglement lezen die vanaf het seizoen 2019-2020 van toepassing zijn.

Changes Laws of the game 2019-20

Eindeseizoen inschrijven
2019-03-05 17:09:05

Eindeseizoen inschrijven

Zaterdag 18/05 is er de jaarlijkse eindeseizoensactiviteit, het programma ligt vast en de inschrijvingen zijn geopend. We hopen jullie, samen met partner en kinderen massaal te mogen verwelkomen voor het volledig programma. Indien je om eender welke reden er niet kan bij zijn in de namiddag kan je aansluiten voor het avondprogramma. We zijn uiteindelijk tot een vergelijk gekomen met een bootverhuur waardoor we toch het originele programma kunnen aanhouden, we gaan in de namiddag varen op de Leie en een stukje Gent, we voorzien een drankje en versnapering onderweg. Daarna gaan we gezellig tafelen en een balletje rollen als afsluiter.

Programma:
12u15 Verzamelen P+R parking Flanders Expo (168 plaatsen, gratis)
                              12u25 Met tram ‘1’ richting de Coupure (halte 'Gent Verloren Kost'
                              12u55 Verzamelen bij bootverhuur Minerva voor instructies
                              13u30 Vertrek bootje varen, +/- 4 u varen met pitstop halfweg
                              17u30 Einde varen, met tram ‘1’ richting Flanders Expo
                              18u30 Verzamelen Bowl Inn St Martens Latem
                              19u00 Steengril (7 vleessoorten)
                              21u00 2 spelletjes bowling
                              23u00 Verder gezellig samenzijn


Dankzij inspanningen van het bestuur en jullie kunnen we dit aanbieden aan een erg democratische prijs:
Volledig programma:
Volwassenen: 40€ all-inn tot +/- 23u
Kinderen U12: 25€ all-inn tot +/- 23u

Enkel avondprogramma, vanaf 18u30:
Volwassenen: 30€ all-inn tot +/- 23u
Kinderen U12: 15€ all-inn tot +/- 23u

We vragen jullie zo spoedig mogelijk in te schrijven via secretaris@scheidsrechterstielt.be met vermelding van aantal volwassenen, het aantal kinderen U12 en het gekozen programma. Het verschuldigde bedrag dient over geschreven te worden op de rekening van de Vriendenkring BE55 1096 6718 5944.

Doordat we met boten door Gent en omstreken varen is het van groot belang tijdig in te schrijven. Zo kunnen we iedereen een plaats garanderen op één van de boten.
Deadline inschrijving 08/05. Jullie inschrijving is definitief wanneer gemaild en overgeschreven is.

Blokkensysteem <br/>2019-20
2019-01-30 14:55:19

Blokkensysteem
2019-20

Uittreksel uit Sportleven van 30 januari 2019. Aanpassing van het blokkensysteem. Vanaf seizoen 2019-2020 van €2,9 per blok naar €3 per blok! #vktielt #NoRefNoGame

Afgelasting
2019-01-24 10:06:40

Afgelasting

Algemene afgelasting

Het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen heeft beslist om tijdens de periode van 24.01.2019 tot en met 27.01.2019 over te gaan tot een algemene afgelasting van :
- Reserven en Jeugd
- G-voetbal
- Bedrijfsvoetbal

Beste Wensen!
2018-12-25 13:58:57

Beste Wensen!

Beste leden,

Het jaar is terug voorbij gevlogen, net voor Kerst wensen we jullie te danken voor jullie inzet tijdens het afgelopen jaar en de fijne samenwerking.
Bedankt voor jullie aanwezigheid op de vergaderingen en de deelname aan de activiteiten.
We wensen u, samen met familie en vrienden fijne feestdagen toe, maak er een mooi en veilig jaareinde van.

Voor 2019 wensen we jullie een goede gezondheid en alle voorspoed, maar in het bijzonder een blessure vrij en sportief hoogstaand jaar toe.

We hopen terug te mogen rekenen op jullie aanwezigheid op de ledenvergaderingen en jullie deelname aan de activiteiten.

Communicatie Bureau Arbitrage
2018-12-20 13:46:29

Communicatie Bureau Arbitrage

- Cursus kandidaat. Momenteel 28 kandidaten.
Data: De cursussen zijn op 26/01, 02/02 en 09/02 met dan examen op 16/02.

- We vragen nogmaals met nadruk meerdere keren per week e-kickoff te raadplegen voor wijzigingen in aanduidingen. Pas vanaf een aanpassing op de heel korte termijn wordt er gebeld. Check zeker nog op vrijdag nogmaals je aanduidingen voor het daaropvolgende weekend.

- Vervangingen in J-voetbal respecteren.
Bij de verplichte wissels moeten tussen eerste en tweede quarter alle wisselspelers op het veld komen. Na de rust mag de ploeg terug kiezen met welke ploeg ze starten maar tussen derde en vierde quarter moeten de bankzitters op het veld komen.

Wanneer een speler gekwetst wordt dan mag hij vervangen worden maar die gekwetste speler mag voor de rest van de wedstrijd niet meer opkomen.

We raden ten zeerste aan
1. Juist voor aanvang van de wedstrijd (als de spelers al op het veld staan en wisselspelers in de dugout zijn) heel snel de nummers van de wisselspelers van beide ploegen noteren.
2. Juist voor aanvang tweede quarter snel naar de banken te lopen en daar controleren of de genoteerde nummers niet nog op de bank zitten.
3. Bij aanvang tweede helft opnieuw nummers noteren.
4. Tussen 3e en 4e quarter nummers controleren.
De scheidsrechters zijn verplicht in de rubriek “opmerkingen” op het scheidsrechtersblad te noteren Wanneer ploegen zich niet houden aan het systeem van de verplichte wissels.
De observers worden gevraagd hier strikt op te controleren.

- Een scheidsrechtersverslag dient steeds doorgezonden te worden op de eerste werkdag na de wedstrijd voor 12.00 uur ‘s middags.

- We dringen er ten strengste op aan het wedstrijdblad na de match in te vullen op het terrein en in aanwezigheid van beide afgevaardigden.

- Scheidsrechterskledij voor refs klimmen en dalen Voetbal Vlaanderen zal pas na nieuwjaar beschikbaar zijn. Er wordt tevens een badge gemaakt.

- Kleedkamers dienen soms gedeeld te worden met scheidsrechters < U13. Wij vragen dan ook aan alle partijen om respect te hebben voor elkaar.

- Opletten met kopiëren van niet-beschikbaarheid op een feestdag in de week. Indien wel beschikbaar dit ook zo aangeven.

- Verschijnen voor het repressief comité: het is verplicht dit onder de rubriek “aanmerkingen” te noteren indien er verslag opgemaakt wordt voor feiten die zich tijdens de wedstrijd voordoen.

- Adresgegevens Secretariaat Bureau Arbitrage West-Vlaanderen : Blue Towers, Sluisweg 1 bus 17 te 9000 Gent (09.225.19.73)

- Adresgegevens zittingen Tuchtcomité en Bureau Arbitrage : Regus Roeselare, Kwadestraat 149 te 8800 Roeselare.

Kerstmarkt Wingene
2018-11-26 12:57:35

Kerstmarkt Wingene

Zoals elk jaar staan we met de Vriendenkring op de Kerstmarkt in Wingene.
De Kerstmarkt gaat door op 8 december en start om 16u en duurt tot 23u59.
Aan onze stand kan je overheerlijke soep proeven of genieten van een Blinde Mol. Verder zijn er ook verse croque's voorzien om de honger te stillen.

We verwelkomen u graag op de Kerstmarkt!

Overlijden Marc Cosaert
2018-10-15 14:16:56

Overlijden Marc Cosaert

Wij kregen het nieuws dat Marc Cosaert is overleden. Gewezen voorzitter van het Bureau Arbitrage. Wij wensen zijn familie alvast ons diepste medeleven.

Nazicht identiteitsbewijzen
2018-08-29 14:04:23

Nazicht identiteitsbewijzen

Bericht Voetbal Vlaanderen:

Beste scheidsrechter,

Graag vestigen wij uw aandacht op volgende.

Het voorbije seizoen stelden wij vast dat tal van clubs het niet zo nauw namen wat de controle van de identiteitsgegevens van spelers/speelsters maar ook zeer zeker de officials en de STAF op het wedstrijdblad betrof.

Vanuit het bureau arbitrage verzoeken wij jullie dan ook om hier vanaf heden de nodige aandacht aan te schenken. De te volgen procedure kan je nalezen hieronder:

Nazicht identiteitsbewijzen spelers ( speelsters), wedstrijdofficials en technische staf ifv de jeugdlicentievoorwaarden.

Voor de wedstrijd: controle op aanwezigheid en juistheid

Ontbrekende kunnen nog voorgelegd worden tot na de wedstrijd, tot bij de definitieve afwerking

Spelers mogen geen spelverbod krijgen: vermelding op het wedstrijdblad

De anderen: geen toegang tot de technische/neutrale zone, hun namen worden verwijderd( digitaal) of doorstreept (papier) behalve de terreinafgevaardigde waarvan melding in de rubriek opmerkingen.

Indien er verschillen zijn met de gegevens op het wedstrijdblad wordt hiervan melding gemaakt in de rubriek opmerkingen.

Scheidsrechter</br>knelpuntberoep
2018-08-09 12:33:05

Scheidsrechter
knelpuntberoep

Als voetbal de nationale volkssport nummer één is, dan staat vloeken op de scheids ongetwijfeld op twee. De arbiters hebben er genoeg van: in vergelijking met tien jaar geleden zijn er meer dan 1000 minder. 'Voor ons is het ook maar een hobby.'

'Jeugdmatchen onder de vijftien jaar worden al lang niet meer door officiële scheidsrechters geleid. De volgende stap was dat grensrechters zeldzaam werden. En nu vind ik voor derde of vierde provinciale zelfs niet altijd meer een hoofdarbiter. Er móét iets gebeuren, en snel.' Luc Matthys, voorzitter van de provinciale scheidsrechterscommissie West-Vlaanderen, weet het even niet meer. In zijn provincie zijn er 220 refs te weinig, zonder uitzicht op beterschap. 'Onze werking behoort tot de beste van het land, volgend seizoen starten in West-Vlaanderen zestig nieuwe scheidsrechters. Maar zelfs zo'n uitzonderlijk goede instroom volstaat niet om de achteruitgang te stoppen. En het is bang afwachten hoeveel van die nieuwe refs zullen volhouden zodra ze beseffen wat de stiel inhoudt.'

De clubs hebben het scheidsrechterstekort zelf veroorzaakt. Als er geen respect is voor wat wij doen, wie wil er dan nog aan beginnen?' Johan Verbist, scheidsrechtersbaas

Vandaag fluiten 5094 Belgische scheidsrechters volwaardige wedstrijden van 11 tegen 11 spelers. In 2008 waren dat er nog 6198. De terugval houdt gestaag aan. Dat is natuurlijk verontrustend: zonder scheidsrechter geen voetbal. Daar staat tegenover dat het aantal clubs fel is toegenomen, en dus ook het aantal matchen. Het één hangt samen met het ander: clubs schrijven hun B-elftal in als aparte club om te kunnen beschikken over scheidsrechters, aangezien er voor wedstrijden met reserveteams nog zelden spelleiders worden toegewezen. Tweevoudig Scheidsrechter van het Jaar Johan Verbist, nu sectiehoofd van de arbitrage in 1A en 1B, trekt aan de alarmbel. 'De clubs moeten één ding beseffen: ze hebben het scheidsrechterstekort zelf veroorzaakt. Als er geen respect is voor wat wij doen, wie wil er dan nog aan beginnen? Zullen de ogen pas opengaan wanneer we geen competitievoetbal meer kunnen organiseren?'

In Vlaams-Brabant staan ze daar niet ver van af: één match op de vijf wordt gespeeld zonder officiële scheids-rechter. 'Iedere speeldag is een puzzel met te weinig stukjes', vertelt Luc Rems van de provinciale scheidsrechterscommissie. 'De eerste weken van het seizoen lukt het nog, maar zodra scheidsrechters een weekend vrij willen, wordt het moeilijk. Als er arbiters ziek uitvallen, zit ik met de handen in het haar.'

Bij de volgende telling van de scheidsrechters komt er een knik naar boven, maar dat is bedrieglijk. Het liefhebbersvoetbal fuseerde met de nationale competities van de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de regionale reeksen van Voetbal Vlaanderen. Dat levert ruim 300 bijkomende scheidsrechters op, maar omdat er ook meer wedstrijden zijn, wordt het tekort alleen maar groter. 'De arbiters uit het liefhebbersvoetbal zijn doorgaans ook ouder', zegt Kris Bellon van Voetbal Vlaanderen. 'De vergrijzing van ons korps is een probleem: veel refs zijn boven de 60. Er bestaat geen leeftijdsgrens, maar het is duidelijk dat zo'n fysiek veeleisende hobby niet tot in de eeuwigheid kan worden beoefend. Als de oudste generaties afhaken, dreigt de situatie te ontsporen.'

Iedereen Ronaldo
De verklaring voor de terugloop is even simpel als schrijnend: de stuitende boertigheid waarmee de referee haast wekelijks te maken krijgt. Het VRT-programma Koppen voerde in 2007 een enquête uit onder scheidsrechters: één op de zes werd ooit fysiek belaagd. Recentere cijfers zijn er niet, maar bij de Voetbalbond heeft men de indruk dat het aantal gevallen van fysieke agressie afneemt. Vroeger maakte een ref meer kans op klappen of een kapotgestoken band. Mogelijk is het een gevolg van een wet uit 2012 die geweld tegen een scheidsrechter benoemt als een verzwarende omstandigheid. 'Ik heb de indruk dat de agressie tegen de refs een cyclus is die telkens opnieuw naar een kookpunt stijgt', zegt Luc Matthys. 'Het escaleert en escaleert, tot één schandalig voorval breed in de media komt en de situatie weer ontspant. In 2015 werd een arme ref van 18 jaar het ziekenhuis ingeslagen, maar de rest van het seizoen ging het er op de velden opvallend rustiger toe. Dat was de eerste escalatie na 2012, toen onze West-Vlaamse scheidsrechters staakten na twee gevallen van buitensporig geweld. De kern van de kwestie? Respect voor gezag is overal een moeilijk verhaal geworden. Je ziet het in het onderwijs, bij de politie enzovoort. Iedereen die gezag moet uitstralen, kent grote problemen.'

In mei 2018 ontspoorde een jeugdtoernooi in Denderleeuw. Het ging om een wedstrijd zonder inzet, tussen spelertjes van 7 en 8 jaar. Een vader stormde het veld op na een drieste tackle. Ouders gingen met elkaar op de vuist, hun kinderen dropen huilend af. 'Ouders hebben enorme verwachtingen van hun voetballende kind. Men beseft niet langer dat het om een spel gaat', meent Kris Bellon. 'Natuurlijk mogen vaders - heeft iemand zich al afgevraagd waarom de moeders zelden over de schreef gaan? - vurig supporteren, maar overdreven intensiteit is nergens goed voor. Veel papa's denken dat hun zoon Cristiano Ronaldo is. Hij mag álles, de gemeenste fout wordt goedgepraat. Maar waag het niet om hém aan te raken, anders is het kot te klein. Het heeft niets met de sport op zich te maken, maar je kunt er niet naast kijken dat dit alléén in het voetbal voorkomt. Mijn zoon speelt rugby. Respect voor de scheidsrechter is daar doodnormaal. Net als in hockey, tennis of judo. Baldadigheden zoals in Denderleeuw zijn gelukkig ook in het voetbal uitzonderlijk, maar verbale agressie is wekelijkse kost. In een overvol stadion kan een professionele en ervaren scheidsrechter zich daar makkelijk boven zetten - vaak hoort hij het niet eens -maar op zo'n klein veldje komt elke belediging binnen.' De ouders van het ontaarde jeugdtoernooi in Denderleeuw kregen een opvallende straf. Ze moeten een 'fair play-evenement' organiseren, bijvoorbeeld door zelf een match van hun zonen te fluiten.

Alleen in het voetbal
De Voetbalbond vangt het scheidsrechterstekort creatief op. Zoals priesters meerdere parochies bedienen, fluiten scheidsrechters noodgedwongen verscheidene matchen per weekend. Johan Verbist: 'Ik ken er die van vrijdagavond tot zondagmiddag vijf keer op het veld staan. Dat is niet ideaal, maar we moeten die diehards dankbaar zijn. Zonder hen zouden we er niet komen.' Het aantal niet-officiële kampioenschappen werd uitgebreid, waardoor een officiële ref niet altijd meer nodig is. Men doet pogingen om het scheidsrechterskorps te verjongen. Zoals het hele verenigingsleven kampt ook de arbitrage met een sterke uitval in de leeftijdsgroep tussen de 25 en de 45 jaar. 'Iedereen werkt hard en heeft het druk, druk, druk', zegt Luc Matthys van de West-Vlaamse scheidsrechterscommissie. 'De oudere generaties hadden meer vrije tijd of konden zich makkelijker onttrekken aan familiale plichten. En de vergoeding van 22 euro per match is peanuts naar hedendaagse maatstaven. Er gaan stemmen op dat we meer moeten betalen, maar geld zal het niet oplossen. De mensen hebben simpelweg geen tijd. De voetbalclubs komen evengoed handen te kort. Het aantal advertenties in het bondsblad Sportleven met de boodschap "jeugdtrainers gezocht" valt niet te tellen.'

Clubs moeten intern scheidsrechters vinden voor de niet-officiële jeugdkampioenschappen onder de 12 jaar. Vaak worden die gefloten door jeugdspelers uit een oudere categorie. 'Dat verlaagt de drempel: bij de thuismatchen van zijn eigen club wordt een beginnende ref niet aangepakt', zegt Kris Bellon. 'Vanaf 15 jaar komen die jonge arbiters in aanmerking om officieel scheidsrechter te worden. We bieden de opleiding Ref in One Day aan: een stoomcursus waarbij jonge spelleiders op het einde van de dag hun vergunning krijgen. Onder andere Anderlecht, AA Gent en Sint-Truiden zijn met een referee academy begonnen, zodat hun eigen clubscheidsrechters van het hoogste niveau zijn.'

Die piepjonge refs worden snel doorgeschoven naar het volwassenenvoetbal, maar niet iedereen op het terrein is daarvoor gewonnen. 'Tieners die volwassenen terechtwijzen: het wordt moeilijk aanvaard, want autoriteit komt met de jaren', zegt Luc Matthys. 'Sommige jongeren doen het uitstekend, maar niet iedereen bezit op die leeftijd al natuurlijk gezag. De uitval bij die jonge refs is bijzonder groot.' Matthys vertelt een anekdote die we ook in Oost-Vlaanderen en in Antwerpen hoorden - het fenomeen komt kennelijk vaak voor. Een vijftienjarige fluit zijn eerste match. Zijn trotse ouders kijken vanuit de tribune toe hoe hun zoon het doet. De beledigingen rollen van de tribunes, zoonlief wordt uitgescholden voor rotte vis. Het slaat over naar het veld, de match loopt helemaal uit de hand. 'Tijdens de rust zoekt mama haar huilende zoon op in de kleedkamer en zegt: "Pak je spullen, jong, we zoeken een leukere hobby." Kun je die moeder ongelijk geven? We begeleiden jonge refs zo goed als we kunnen, maar we kunnen niet overal zijn.'

Ik hoor analisten enorme bokken schieten, maar zij noemen de ref onbekwaam. Ik heb al vaak willen mailen naar Extra Time.' Luc Rems, scheidsrechterscommissie Vlaams-Brabant

In geen enkele andere vrije-tijdsbesteding zou het aanvaard worden, maar men leert beginnende arbiters omgaan met beledigingen. 'We zeggen dat in de cursus zonder omwegen: je moet beseffen dat men op jou zal schelden', vertelt Kris Bellon. 'De rekruten vallen dan niet bepaald van hun stoel: ze komen uit het voetbal en weten hoe het er langs de lijn toegaat. Voortdurend gevloek is deel van het spel geworden, maar dat maakt het niet minder schandalig. En vergeet niet: voor de meeste scheidsrechters is het ook maar een hobby.'

Dat voetbal samengaat met scheldpartijen is geen natuurwet. Bij de grootste Belgische clubs gebeurt het bijvoorbeeld niet. Wie een voetballend kind heeft bij Anderlecht, Standard of Club Brugge weet dat hij het beleefd moet houden, anders zit zijn kind de volgende keer op de bank, als het al niet helemaal mag beschikken. Bellon: 'Moeten we die regel veralgemenen? Graag, maar dat is vandaag niet realistisch. Al was het maar omdat we de mankracht missen om schelders te identificeren en te bestraffen. In de opleiding hebben we extra aandacht voor de mentale weerbaarheid van onze scheidsrechters, en in elke provincie is er een cel Mentale Begeleiding voor scheidsrechters die aangeven dat ze hulp nodig hebben. We hebben referee ambassadors aangeduid, om binnen de amateurclubs randgedrag van supporters te ontraden. En recent richtten we een Jeugdraad Arbitrage op, om innovatief te rekruteren en de vriendenkringen te steunen waar scheidsrechters een luisterend oor aangeboden krijgen.'

Zonder fair play
'Ik wil het nog wel positief bekijken: misschien fungeren voetbalscheidsrechters als ventiel voor een hoop maatschappelijke frustratie', zegt Johan Verbist. 'Maar dat gebrek aan mededogen begrijp ik niet. Hoe moet een jonge ref leren fluiten als men zo tegen hem staat te roepen? Een spits die een kans mist, stop je toch ook niet onder de grond? Supporters zijn supporters, ze mogen reageren, maar als de fout niet flagrant is, hou je dan toch een beetje in. De verjonging van het scheidsrechterskorps steun ik, maar ze heeft wel consequenties. Ik floot op mijn achttiende de miniemen en de kadetten. Zij staan in tweede provinciale, waar de belangen tegenwoordig ook groot zijn. Deze jonge refs kunnen niet traag groeien, zoals mijn generatie. Ze hebben per definitie minder levenservaring. Je kunt alleen maar vaststellen dat zij het, naar de omstandigheden, fantastisch doen.'

De verjonging zet zich door naar eerste klasse: de 24-jarige Lothar D'hondt debuteert er dit jaar, als jongste scheidsrechter ooit (zie kader). Het profvoetbal krijgt een nieuwe kans om zijn voorbeeldfunctie op te nemen - en precies daar zit het scheef. 'Als ik zie hoe scheidsrechters in het Belgische profvoetbal worden aangevallen, dan denk ik: beseft men niet wat ze die arbiter aandoen?' zegt Johan Verbist. 'Die man moet maandag ook naar zijn werk. Dat voortdurende gekap op de arbiter zal de eersteklasseclubs nog zuur opbreken. Het verlaagt de aantrekkelijkheid van onze hobby. En als de vijver waaruit wij vissen kleiner wordt, dan komt dat de kwaliteit van de profscheidsrechters niet ten goede. 1A onderschat zijn voorbeeldfunctie. De laatste vijf jaar wordt élke beslissing gecontesteerd, of de scheids nu gelijk had of niet. De hele ploeg verzamelt zich dreigend rond de arbiter, en vaak zweept de trainer de boel nog op. Ik hoor dat zulke taferelen nu ook in de lagere reeksen schering en inslag zijn: "Het mag in eerste klasse, waarom wij dan niet?"'

Luc Rems van de provinciale scheidsrechterscommissie Vlaams-Brabant stelt vast dat velen het reglement niet kennen, ook in eerste nationale. 'Ik hoor profvoetballers en analisten bokken schieten die niet te begrijpen vallen. Professionals die hun brood verdienen in het voetbal en er totaal naast zitten, maar wél de ref onbekwaam noemen... Ik heb me al dikwijls moeten inhouden om niet naar Extra Time te mailen.'

Het kan nog malicieuzer. Twee speeldagen voor het einde van Play-off I insinueerde Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge en ondervoorzitter van de Voetbalbond, dat de vaderlandse scheidsrechters corrupt waren. Na betwistbare fases in Club Brugge-Anderlecht zei hij: 'Ofwel is de ref onprofessioneel, ofwel is er meer aan de hand. Ik hoop van niet, maar ik moet daar wel aan denken. Het is niet aan mij om hier bewijs voor te leveren.' Scheidsrechtersbaas Johan Verbist reageert scherp: 'Zulke uitspraken ondergraven onze hele werking. Als je pech hebt met scheidsrechterlijke beslissingen is het menselijk om te denken dat de wereld tegen je is. Maar vaststellen dat de arbiter fout was of zijn integriteit in twijfel trekken, dat zijn twee verschillende dingen. Deze uithaal is bijzonder schadelijk. Ik heb dit voorval aangekaart bij de Pro League.'

Een grensrechter die vlagt in eerste klasse pleit voor sancties. 'In de Champions League zou Verhaeghe dit nooit gedurfd hebben. De ref ondermijnen wordt daar zwaar bestraft. De Belgische Voetbalbond, waar mensen als Verhaeghe de dienst uitmaken, blijft in gebreke. Mag ik even de olifant in de kamer benoemen? Voorzitters of trainers die uithalen naar de arbitrage willen de aandacht wegtrekken van de flauwe prestatie van hun eigen team - een kille strategie. En de refs, die zitten met de gebakken peren.'

Een scheids kan het niet altijd goed hebben gezien, zeker omdat de heren voetballers almaar doortrapter worden in het valsspelen en het misleiden van de arbiter. Denk maar aan de flagrante fopduiken van Neymar, of het ergerlijke tijdrekken van Kylian Mbappé tijdens de Wereldbeker. De Belgische spelleiders houden hun hart vast, want zulk gedrag sijpelt door. Verbist: 'Van eerste nationale tot in het arbeidersvoetbal zal dat nieuwe voetbal zonder fair play opgang maken. Elke vuile truc zal worden ingezet, net als op het WK. Niets is te laag. Die instelling is totaal fout: sport kan niet zonder sportiviteit. De normen en waarden bewaken: ook dat lijkt meer dan ooit de taak van de scheidsrechter.'

Minder mannen in het zwart

2008: 6198 scheidsrechters
2013: 5758 scheidsrechters
2018: 5094 scheidsrechters
Bron: Uit Knack van 08/08/18

E-kickoff</br>kalender
2018-08-01 11:00:00

E-kickoff
kalender

Vanaf heden is er een nieuwe module van toepassing om uw beschikbaarheden als scheidsrechter te melden.
Gelieve hierbij het filmpje omtrent deze nieuwe module “mijn kalender” te vinden :
http://www.belgianfootball.be/project/publiek/ekickoff/beschikbaarheden.mp4

Hieronder een bijkomend woordje uitleg :
Scheidsrechters die nog geen nieuwe “dagelijkse” beschikbaarheden hebben ingegeven blijven tot 15/09 in het oude regime. Dit wil zeggen : er wordt gewoon rekening gehouden met de verloven die al in KickOff zitten en met de oude “wekelijkse” beschikbaarheden.

Zodra een scheidsrechter 1 keer de nieuwe dagelijkse beschikbaarheden heeft ingegeven, komt hij in het nieuwe regime. Dit wil zeggen: er wordt geen rekening meer gehouden met de oude “wekelijkse” beschikbaarheden, maar enkel met de nieuwe “dagelijkse”.

De overgangsperiode loopt dus tot 15/09. Vanaf dan vervallen de oude “wekelijkse” beschikbaarheden en wordt er volledig overgeschakeld op de nieuwe dagelijkse beschikbaarheden. Scheidsrechters die op dat moment nog niets hebben ingegeven in het E-KickOff zullen dus niet meer aangeduid kunnen worden.

Wat betreft de afmeldingen, gelieve het werkplan te volgen.

Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij support@footbel.com

Bondserepenning</br>Andy
2018-07-28 16:00:00

Bondserepenning
Andy

Proficiat aan Andy Vermeulen met de Bondserepenning!

No Ref</br>No Game
2018-07-24 21:29:04

No Ref
No Game

⚠️ No Ref No Game ‼️

✍Schrijf je vanaf nu in voor de cursus 'Word Scheidsrechter'.
http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/inschrijven-voor-een-opleiding-tot-scheidsrechter

ℹ http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/vfv-wordscheidsrechter of via www.cursus.scheidsrechterstielt.be

Volg ons ook op Instagram en Twitter

#norefnogame #vktielt

Crowdfunding
2018-07-23 15:32:33

Crowdfunding

Een term die steeds meer ingang vindt in het moderne hedendaags economisch beleven. Op die manier kan een organisatie, een bedrijf of één of ander initiatief, zélfs een sportclub (!) fondsen werven bij mensen die geloven in een aangeboden project. Nieuwste trend (hot item), en soms ook niet onaardig. Crowdfunding staat voor: ‘Op vrijwillige basis geld investeren in een project waar je als investeerder achterstaat’.

Soms gaat het énkel om de financiële return waar investeerders voor gaan. Studies hebben tot nog toe niet uitgewezen of die in de meerderheid zijn. Ik laat dit in het midden, daar voor twijfel vatbaar. Wat ik wél weet is het feit dat dergelijke projecten wel degelijk de mensen beroert. Stel nu zélf als je de keuze hebt tussen een droge 0.1% (of nog minder), dan ga je toch voor iets méér! Vooral op basis van hetgeen je als investeerder vernam van het project en het geloof daarin.

Het éne project lukt al wat beter als het andere; zowel in het verleden als naar de toekomst toe. Te oordelen naar de investeerder ‘van dienst’, die zijn/haar keuze initieel heeft gemaakt en geconfronteerd wordt met een duidelijke meer- of minderwaarde. Bijstelling tot verder investeren aangeraden of afbouwen van de positie? Aan hen de keuze...

Uit voorgaande tabel blijkt dat er reeksen en categorieën bestaan, zowel naar ranking als naar reeksen toe. Vandaar mijn boodschap: probeer volgens jouw investering (fysieke paraatheid, inzet voor vriendenkring, collegialiteit) de voor jou geschiktste plaats te vinden. De investering is aan jou: en... de return ook!

Alle succes in jullie nieuwe seizoen!

Rony Callewaert
Referee Observer West-Vlaanderen

Training voorbereiding
2018-07-23 15:30:00

Training voorbereiding

Vanaf 5 juli starten we terug met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De trainingen gaan door om 19h15 op de vernieuwde piste in Tielt.

Trainingsdata: 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8 en uitzonderlijk op 21/8.

Iedereen van harte welkom!

Promoties
2018-06-04 12:37:24

Promoties

Goed nieuws voor enkele leden van onze Vriendenkring! Assistent Andy Vermeulen promoveert van 3D naar 2D.
Jonas is vastbenoemd in 1P WVL en Iwein in 4P WVL.
Verder krijgt ook Killian de kans om deel uit te maken van de beloftengroep WVL.

Allen veel succes! En proficiat namens de Vriendenkring!

Eindeseizoens activiteit
2018-05-28 12:09:38

Eindeseizoens activiteit

De eindeseizoensuitstap samengevat door Christa!
De scheidsrechtersverening organiseerde gisteren een volksspelenroute in en rond Poperinge. En het leek ons leuk om eens deel te nemen ondanks dat mijn mannetje al een paar jaar niet meer aan scheidsrechteren doet vanwege knieblessures.

Het concept was geestig. We reden eerst met de bus naar de toeristische dienst van Poperinge. Daar kreeg de verantwoordelijke alle gegevens , waar we naartoe moesten, voor welke spelletjes en in welk etablissement.

We werden rondgestuurd naar allerhande oude cafeetjes. Je kent ze wel, ze passeren af en toe in tv reportages. Ook de uitbaters zien er meestal euh, een beetje “speciaal” uit, of ze zijn stokoud, of ze hebben een buik als een tonnetje, met daaronder een short en korte beentjes en een gigantische snor, dit laatste onder de neus uiteraard.

Dat scheidsrechters de gewoontes hebben om overal stipt te zijn was te merken aan het feit dat we overal een beetje te vroeg leken aan te komen. Maar dan kon er iets gedronken worden op het terras, het was prachtig weer, we konden er maar van genieten.

Op de eerste plek werd het tonnekesspel gespeeld en werd koffie geschonken. De tocht ging verder en we trokken naar een ouderwetse boltra waar er punten gescoord moesten worden door de kaasvormige bollen (wel degelijk bollen en geen ballen ) te laten rollen , zo dicht mogelijk bij het punt aan de andere kant van de baan. Aja en ondertussen konden we nippen aan een picon! Ja er wordt daar in de streek lekker picon gedronken. Een aangezien ik ook 16 jaar een restaurant heb uitgebaat in het Ieperse is het recept mij welbekend.

Het bollen was het leukste spel uit de reeks spelletjes, omdat dit het enige echte groepsspel was die in twee teams werd gespeeld. Het mannelijke testosteron zorgde ervoor dat de compitiebeestjes zich smeten en met volle kracht de bollen probeerden weg te sjotten van de tegenpartij!

En toen de punten werden uitgedeeld en de maagjes begonnen knorren, reden we verder naar Roesbrugge om karbonaden met frietjes te eten. De buitenkant van het gebouw zag er geweldig oud uit. Heel mooi eigenlijk. Maar het interieur was dan weer een beetje hilarisch, ouderwets, voorbij gestreefd, maar omdat dit volledig in het concept paste konden we er allemaal hartelijk mee lachen. En het mag gezegd worden, het eten was lekker! Vakkundig bereid door de vrouw des huizes, die zoals het vroeger de mode was aan alle tafels kwam vragen of het eten in orde was. Wel ik had hier het gevoel dat er met liefde gekookt was voor mensen. Zelfs de pot gemengde sla was heel erg lekker. Aangemaakt met notenolie en een subtiele azijn, en goed afgekruid. Na het eten werd er nog een spelletje gespeeld , als ik me niet vergis heette dit het mollenspel waarbij we kleine bollen in de vorm van babybelkaasjes moesten zien binnen te rollen in diverse poortjes waar punten op stonden.

Nu kon er wel een koffietje in, met een gebakje, maar dat was buiten het volgende etablissement gerekend, waar er “hommelbier ” geserveerd werd. Het typisch Poperings bier. In alweer, juist, een oud cafeetje. Hier werd het hamertjesspel gespeeld, en vooral de jonge gasten wisten dat spelletje wel te smaken.

Laatste stop dan! Een geweldig etablissement. Van op het terras had je een mooi zicht over de Zwarteberg, de Rodeberg. En ik genoot ervan. De waard van het huis was echter heel onvriendelijk. toen iedereen plaats ging nemen op het zonnige terras, kreeg ik toegesnauwd dat de boterhammen binnen waren! Euh, ik keek nogal raar, want ik kan me nu nog voorstellen dat hij dat kon melden aan de verantwoordelijke van het gezelschap. Maar, euh, ik stond toevallig naast hem. Maar iedereen had de aantrekkelijke reclameborden van Quint sangria in het snotje gekregen en met dat mooie weertje leek het ook voor mij zalig om te genieten van een glaasje sangria.

Het stond meneer precies niet aan dat hij nog extra moest werken. ja 44 personen waarvan er zeker 30 een sangria nomen, dat cijfert nochtans aardig, je zou denken dat hij blij moest zijn. Dan moest hij nog eens heel onvriendelijk tegen de kids vragen om niet op tafel te zitten waar de sjoelbak opstond. Ok, kinderen moeten niet op tafel zitten, maar er zijn ook vriendelijke manieren om dat te vragen. Toen een paar vrouwen kussentjes van andere stoeltjes haalden om onder hun edel kontje te schuiven, kregen ze alweer een uitbrander dat ze nadien het terras terug in orde moesten zetten. Amai, wat een verzuurde mens! Dat is nog op zijn zachtst uitgedrukt voor een gesfrustreerde zot. Die dan nog eens luid riep ” ja ge moogt dan naar binnen”, ja hij was duidelijk, we moesten naar binnen. op dat moment voelde ik me een koe die door de boer met een stok binnengedreven werd in de koestal.

Maar het liep helemaal uit de hand toen een paar kinderen , die net de twaalf voorbij waren geen croque monsieur kregen, net als de kinderen onder de 12. Okee, het stond zo op zijn papiertje, 40 borden met boterhammen, en 4 croque monsieurs voor kinderen. Wel meneerke! De volgende keer hé, stap je vooraf naar de verantwoordelijke, vraag je of het aantal boterhammen en croques klopt en kan er nog snel eens nagevraagd worden of de bestelling de zelfde mag blijven. Maar daar had het etterbakske geen ellebogen voor. Voor het eerst had ik het gevoel, dat we ” maar een bus was” die kwam eten, die steek je zo snel mogelijk binnen in een zaal, smijt je wat drank op tafel en stop je die boterhammen zo snel mogelijk in hun mond, zodat ze zo snel mogelijk eten , slikken en vertrekken, kassa kassa, next bus please! De stemming aan tafel was compleet omgeslagen. Maar gelukkig werd er daarna op de bus wat afgelachen, wat geplaybackt, de winnaars van de dag bekend gemaakt! Ik leunde achterover en was tevreden. Tevreden dat ik ben mee geweest Voor herhaling vatbaar!

Dank aan de organisatoren.

Eindeseizoens activiteit
2018-03-10 12:45:00

Eindeseizoens activiteit

Op zaterdag 26 mei doen we een leuke volkssportroute met de bus in de streek van Poperinge.
We gaan voor ambiance en gezelligheid!!

We vertrekken om 8u30 met de bus aan de parking op de Hille, Sint-Jozefsstraat te Zwevezele. De route gaat via Poperinge centrum naar enkele landelijke dorpen waar we stoppen aan een café of eetgelegenheid voor een volksspel, een hapje en een drankje.
Omstreeks 21u zijn we terug in Zwevezele.

Programma:
10u30 Koffie met bijschenk, Baanbolling
12u00 Picon als aperitief, Tonspel
13u30 Karbonaden met friet, Uilebolling
15u30 Poperings Hommelbier, Hamertjesspel
17u30 Belegde boterham met groentegarnituur, Sjoelbak

Dankzij het gedreven werk van het bestuur kunnen we dit onze leden, hun partner en kinderen aanbieden voor een zeer schappelijke prijs.
Voor de volwassenen is het €35 en voor de kinderen (jonger dan 12 jaar) €25 per persoon.
Dit voor de volledige dag met bus, eten en drank inbegrepen.

Gelieve voor 5 mei het volledige bedrag te storten op BE55 1096 6718 5944, met vermelding van naam en aantal volwassenen en kinderen.
Gelieve ook jouw aanwezigheid met het aantal personen te bevestigen door mij een mailtje te sturen.

Promotie Jonas
2018-01-30 13:40:13

Promotie Jonas

Proficiat aan onze penningmeester Jonas Fockedey met zijn promotie naar 1ste Provinciale!
Wij wensen hem namens de Vriendenkring heel veel succes!

Overlijden Jeroen Vanlaere
2018-01-04 11:18:46

Overlijden Jeroen Vanlaere

Beste leden,
Tot onze grote spijt moeten wij jullie het plotse overlijden van onze scheidsrechter Jeroen Vanlaere melden. Jeroen was jarenlang gepassioneerd trainer en scheidsrechter. We zullen Jeroen missen, hij was een gewaardeerd lid van onze vriendenkring.

Onze gedachten zijn nu bij Jeroen en zijn familie.

De uitvaart is op zaterdag 13 januari 2017 om 10h in de Sint-Amanduskerk te Wingene. Bijeenkomst met begroeting om 9u30 in de kerk.
Herdenkingsviering in voornoemde kerk op zaterdag 3 maart 2018 om 17u30.

U kunt Jeroen een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen in het funerarium Deruddere, Beernemstraat 23C te Wingene. Dit op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 17h tot 19h.

Beste wensen
2017-12-24 13:46:06

Beste wensen

De Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende wenst iedereen prettige feesten en een sportief en gezond 2018!

Referee for Life
2017-12-07 11:26:18

Referee for Life

Beste scheidsrechter,

December is aangebroken en dat wil zeggen dat de voetbalgoden stilaan hun winterstop plannen. Nog voor de winterstop een feit is willen wij, scheidsrechters, laten zien dat we een hart van goud hebben. Het weekend van 9 en 10 december zullen we tijdens Referee for Life gezamenlijk en met dezelfde spirit onze vergoedingen die we tijdens onze wedstrijden verdiend hebben, doneren aan het goede doel.
Dit gebeurt in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel voor het goede doel Football Academy Noah.

Bekijk gerust volgende promo video: Referee for Life

Dankzij 1ste klasse scheidsrechter Nathan Verboomen, steunen de scheidsrechters en assistenten van 1a en 1b dit initiatief en zijn ze bereid om hun vergoeding af te staan aan het goede doel, waarvoor ik hen niet genoeg kan bedanken. Nu is het aan ons, alle andere scheidsrechters in België.

Wilt u ook uw gouden hart laten zien en deelnemen aan deze actie? Dat kan! Via dit registratieformulier: Registreer

Deze actie is ook te vinden via de website van de Warmste Week: Studio Brussel Referee for Life

Voor meer informatie over het goede doel kan u terecht op hun website: Football Academy Noah

Een hartverwarmende merci aan iedereen die deze actie steunt!

Kerstmarkt Wingene
2017-11-28 17:40:54

Kerstmarkt Wingene

Allen welkom om op zaterdag 9 december om onze stand te bezoeken op de Kerstmarkt in Wingene. We hebben overheerlijke Blinde Mol, krokante zelf gemaakte croque's, verse soep of frisdrank.

Jeugdraad VV
2017-11-01 15:43:26

Jeugdraad VV

Voetbal Vlaanderen start dit seizoen met een Jeugdraad Arbitrage. Het voorzitterschap hiervan zal opgenomen worden door onze jongste internationale scheidsrechter Lawrence Visser.

Per provincie wordt er een scheidsrechter als verantwoordelijke afgevaardigd die overleg pleegt met de jongere leden uit de vriendenkringen in zijn provincie. Hieruit ontstaan dan nieuwe ideeën rond rekrutering, opleiding en feedback over georganiseerde cursussen of evenementen. Het is de bedoeling om op die manier een beter zicht te krijgen op onze arbitrage vanuit het standpunt van onze jongste ledengroep. Vanuit de Jeugdraad worden dan voorstellen gedaan naar de globale werking toe.

Het aantal nieuwe scheidsrechters in de provincies op de recentste cursus bedraagt in totaal 221 (Oost-Vlaanderen 49; West-Vlaanderen 45; Vlaams-Brabant 20; Limburg 56; Antwerpen 51). Het is de bedoeling om door de inbreng van de Jeugdraad in de toekomst een stijging van dit aantal te bewerkstelligen.

De volgende scheidsrechters zullen verantwoordelijk zijn voor hun provincie:
Antwerpen: Wesley Alen
Limburg: Bert Put
Brabant: Wesli De Cremer
Oost-Vlaanderen: Bram Van Driessche
West-Vlaanderen: Jordy Vermeire

Activiteit oktober
2017-10-06 14:08:18

Activiteit oktober

De voorbije jaren stond er telkens een ledenvergadering in het teken van "fijnproeverij". Na de kaas- en wijnavond en het bezoek aan het Bierkasteel staat er nu een chocolade workshop op het programma. Tijdens de workshop krijgen we de nodige uitleg en mogen we zelf een tweetal chocoladefiguurtjes maken.

Dit gaat door op vrijdag 20 oktober om 19u30 stipt bij chocolaterie Cacaoté, Steenovenstraat 83 ('t Haantje) te Meulebeke. Zie deze link naar hun website. Gezien het aantal deelnemers beperkt is kunnen we de partners niet uitnodigen voor deze activiteit.

Dankzij de inbreng van onze vriendenkring kunnen we jullie deze workshop aanbieden voor slechts 5 euro per persoon. Inschrijven kan tot 12 oktober door 5 euro te storten op BE55 1096 6718 5944, met vermelding van je naam. Gelieve ook jouw aanwezigheid te bevestigen door mij een mailtje te sturen.

We spreken af om 19u20 aan de ingang van Cacaoté zodat we de workshop om 19u30 stipt kunnen starten.

Referee Quiz
2017-10-02 14:03:32

Referee Quiz

Op vrijdag 22 september was er terug de jaarlijkse Referee Quiz - Wisselbeker Luc Matthys.
De vernieuwde formule van vorig jaar werd verder doorgetrokken met een aantal nieuwe rondes. Ook de teams konden uit meerdere niet scheidsrechters worden samengesteld.


Dit was de definitieve uitslag:
1. Kortrijk | 75,43% (132/175)
2. Tielt 2 | 75.43% (132/175)
3. Westkust 1 | 70,86% (124/175)
4. Tielt 3 | 70,29% (123/175)
5. Brugge | 66,86% (117/175)
6. Westkust 2 | 66,29% (116/175)
7. Roeselare | 65,71% (115/175)
8. Tielt 1 | 64,57% (113/175)
9. Oostende | 64% (112/175)
10. Westkust 3 | 60% (105/175)
11. Menen | 58,86% (103/175)
12. NZ Beveland | 43,43% (76/175)

Door het gelijke aantal punten werd de winnaar bepaald adhv. de reglementsvragen.
De Kortrijkse Vriendenkring had 2 vragen meer juist van Tielt 2.

Proficiat aan de Kortrijkse Vriendenkring met hun overwinning!

We wensen namens de Vriendenkring Tielt iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid en verwelkomen jullie graag terug volgend jaar.

Toespraak Luc Matthys PAV 2017
2017-09-19 16:40:00

Toespraak Luc Matthys PAV 2017

Geachte vergadering,

Opnieuw is het seizoen voorbij gevlogen en zijn we met het Bureau Arbitrage reeds druk bezig om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Niet veel tijd om te rusten dus.

Nadat voor de start van het seizoen het contract met onze verantwoordelijke Jean-Baptist Bultinck niet werd verlengd, was het voor ons afwachten wat de toekomst zou brengen. De job werd over twee verantwoordelijken verdeeld, met name Kris Bellon en Marcel Van Elshocht. De hervormingen van het vorig seizoen werden aangepast en er kwamen andere in de plaats. Als je het mij vraagt: niet ideaal om het seizoen te starten. Veel vragen en weinig antwoorden. Neemt daar nog bij de hervormingen binnen het secretariaat en je weet dat het een moeilijk jaar werd.

Wat betreft het aantal scheidsrechters en assistenten moeten we andermaal vaststellen dat we bergafwaarts gaan. Wat reeds enkele seizoenen aan de gang is, blijft zich verder zetten. We starten met 610 eenheden, daar kwamen 92 nieuwe bij - zijnde heropnamen en nieuwe kandidaten. Dat geeft 702. We stuurden er 11 naar hogere afdelingen en noteerden 132 ontslagen. Dat betekent dat we starten met 559 scheidsrechters en assistenten. Ruim onvoldoende om de kalender te vullen. Het zal voor de clubs geen overbodige luxe zijn om het reglement in verband met de afwezigheid van de scheidsrechter goed in te studeren. Het zal jullie zeker goed van pas komen. Dat er alsnog een vijftigtal nieuwe scheidsrechters gestart zijn is de verdienste andermaal van de vriendenkringen van onze referees in West-Vlaanderen. Maar ook hier zien we een neerwaartse trend. Ook vanuit de clubs worden geen nieuwe refs afgeleverd en zij zijn toch de meest betrokken partij. De cijfers en feiten zijn duidelijke gegevens, dat staat vast en je kunt er met z’n àllen niet omheen.

Wij hebben reeds meermaals aan de alarmbel getrokken met het verzoek aan de clubs om ook een inspanning te doen om scheidsrechters aan te leveren, maar telkens vergeefs. Er zijn nu al enkele clubs gestart met een referee ambassador aan te stellen. Het heeft geleid tot een beperkt resultaat van enkele scheidsrechters. Ik hoop dat er nog meer dergelijke initiatieven zullen genomen worden. Ook vanuit Voetbal Vlaanderen verwacht ik dat men eens een degelijk initiatief zal nemen om de arbitrage ten volle te steunen. Men maakt semi- profs en dat is allemaal héél goed en wél, maar ik heb de indruk dat men vergeet waar deze semi-profs vandaan komen… Die komen er bij mijn en jullie weten niet zomaar... De basis is en blijft nog steeds de jeugdarbitrage in de verschillende provincies. Daar wordt de basis gelegd en zonder die basis is er geen garantie voor arbitrage van enig niveau. Dus is het ook noodzakelijk om verder te investeren in de deze opleiding.

Wij kunnen alleen verder werken zoals we nu bezig zijn, gezien het mooie resultaat aan het eind van het seizoen. We mogen terug enkele promovendi vieren in onze provincie. Vorig seizoen hadden wij reeds diverse scheidsrechter maar voornamelijk assistenten opgestuurd.

Nu zijn Stove Florian, Goldberg David en Delhougne Gregorie gepromoveerd. Geen assistenten: die hadden wij de voorbije jaren in overvloed opgestuurd.

Enkele weken terug werden de diverse klassementen opgemaakt en weer vielen we in de prijzen. Er stijgen twee scheidsrechters naar het betaald voetbal, namelijk Vergoote Jasper en Vermeire Jordy. Twee van de drie die naar 1B stijgen zijn dus Westvlamingen: niet slecht als u het mij vraagt. Lefevre Robin promoveert van D2 naar D1. Diegene die vorig jaar promoveerden blijven en dus en er komt niemand terug. In de talentengroep betaald voetbal die van nabij gevolgd wordt, zijn er vier Westvlamingen van de acht deelnemers. Namelijk Vandamme Kevin, Jan Boterberg, en de pas gepromoveerden Vergoote en Vermeire. Ook in de talentengroep van het amateurvoetbal hebben we met Florian Stove bij de scheidsrechters en Benjamin Dewyn bij de assistenten een waardige vertegenwoordiging.

Dat dit voor het overgrote deel het intensieve werk is van betrokkenen lijdt geen twijfel. Maar men kan echter zéker niet ontkennen dat de begeleiding door het Bureau Arbitrage ook hier zijn steentje heeft toe bijgedragen. De inzet van onze opleiders in West-Vlaanderen (referee-observers) wordt via deze promoties ook eens in het daglicht gesteld. Zeker voor hen die hieraan nog mochten twijfelen.

Andermaal zijn er enkele wijzigingen in het Bureau Arbitrage. De heren Jean-Pierre Marysael en Fernand Verstraete geven hun mandaat terug. Peter Van Loo komt er als nieuwe opleider bij. Ik wens dan ook de beide opleiders te danken voor hun tomeloze inzet ten dienste van de Westvlaamse arbitrage. Beiden hebben een lange staat van dienst in de arbitragewereld: eerst zelf als actief scheidsrechter, nadien als zeer gewaardeerde opleiders. Voor Jean-Pierre is het niet het einde binnen de arbitrage, gezien hij bij Club Brugge referee-ambassador wordt en hopelijk kan hij ons jaarlijks enkele scheidsrechters bezorgen.

Laat mij toe, tot slot enkele mensen te bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. De volledige ploeg van het provinciaal comité onder het voorzitterschap van Alex Debruyne. Alex die beslist heeft om zijn mandaat neer te leggen. Ik wil hem dan ook in het bijzonder oprecht danken voor de samenwerking gedurende zijn periode als voorzitter. Een hartelijk welkom aan de nieuwe voorzitter Walter Lava. Ook een woord van dank aan de mensen van het bondsparket: het is duidelijk dat dit voor wat de strafvorderingen betreft een zekere meerwaarde betekent. Ook wil ik een woord van dank richten aan de heer André Carlier uittredend secretaris van de bedrijfssportbond. André: dank voor de jarenlange positieve samenwerking. Naar aanleiding van de algemene vergadering van de scheidsrechters zullen wij je ook daar de eer bewijzen die je verdient.

Mijn laatste maar niet minste dank is voor de mensen van het secretariaat die het afgelopen seizoen in soms moeilijke omstandigheden hun job moesten uitvoeren.

Rest mij nog, u te danken voor uw aanwezigheid en aandacht en straks een goed seizoen toegewenst, met respect voor de scheidsrechter. Ik dank u.

Luc Matthys

Verhuis secretariaat Voetbal Vlaanderen
2017-09-05 21:14:51

Verhuis secretariaat Voetbal Vlaanderen

Op 4 september 2017 heeft het secretariaat zijn intrek genomen in de Blue Towers, Sluisweg 1 te Gent.

Door de samenwerking met onze collega’s van Oost-Vlaanderen zullen wij u ongetwijfeld nog een betere service kunnen bieden.

Telefonisch kan u ons bereiken op het algemeen nummer 09 225 19 73. Mails mag u doorsturen naar : pc.foot.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be of psc.foot.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be

Mogen wij u verzoeken om in de toekomst uw correspondentie te richten tot : Voetbalvlaanderen Afd. West-Vlaanderen
Sluisweg 1
9000 Gent

De vergaderingen van het Tuchtcomité en het Bureau Arbitrage gaan nog steeds door in de Abdijbekestraat 10 te Brugge.
Daar kan u ook steeds terecht indien nodig op donderdagnamiddag vanaf 13.30u tot 18.00u.

Referee Quiz
2017-09-04 13:11:11

Referee Quiz

Onze vriendenkring organiseert de "Referee Quiz - Wisselbeker Luc Matthys" op vrijdag 22 september om 19u30 in zaal "Club 77" Henri D'Hontstraat 42 te Schuiferskapelle.

De vragenrondes zijn gevarieerd met onder meer reglementen, sport, muziek, film en actualiteit.

Nieuw dit jaar is de samenstelling van de ploeg. Een ploeg bestaat uit maximum 4 personen waarvan minstens 2 personen actieve scheidsrechters of opleiders moeten zijn. Je kan dus jouw ploeg versterken met maximum twee personen die geen actieve scheidsrechters of opleiders zijn.

Inschrijven kan tot 12 september door een mailtje te sturen naar secretaris@scheidsrechterstielt.be. We hopen terug op een grote opkomst.

Supporters zijn natuurlijk ook welkom.

150 Vragen Fluitje van een cent
2017-07-24 13:30:54

150 Vragen Fluitje van een cent

Via volgende link kunt u adhv. een quiz 20 theorievragen oplossen.
De 20 vragen variëren telkens.

Start de Quiz


Om alle 150 vragen direct te vinden kunt u dit bestand downloaden: 150 vragen

Interview Kerk & Leven
2017-07-12 18:56:42

Interview Kerk & Leven

Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende

Verenigt en ondersteunt voetbalscheidsrechters in de regio

Samen uit, samen thuis, dat is ploegsport. Maar wat met scheidsrechters, die elke week anderen treffen op het veld? Het groepsgevoel vinden zij bij de regionale vriendenkring. „We helpen elkaar progressie maken.”Jozefien VAN HUFFEL
Beginners van vijftien jaar en ereleden van zeventig, bij de Koninklijke Vrien-denkring Scheidsrechters Tielt zitten ze gewoon samen aan tafel. Ze ana-lyseren wedstrijdfases, bestuderen nieuwe regels, zijn elkaars klankbord en onderhouden samen de conditie. „Je vindt zelden grotere liefhebbers van het spelletje dan onder scheidsrechters.”

Neen, de leden van de Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Tielt hoe-ven niet tot elke prijs in de be-langstelling staan. Toch nemen en verspreiden ze, telkens ze samen trainen, een groepsselfie. „We laten ons zien, want een van onze taken is vers bloed aan te trekken”, zegt erepenningmeester Filip Vermeire. „We staan dus ook op de kerstmarkt en houden contact met de voetbalploegen in de regio.”ven niet tot elke prijs in de be-langstelling staan. Toch nemen en verspreiden ze, telkens ze samen trainen, een groepsselfie. „We laten ons zien, want een van onze taken is vers bloed aan te trekken”, zegt erepenningmeester Filip Vermeire. „We staan dus ook op de kerstmarkt en houden contact met de voetbalploegen in de regio.”

De vriendenkringen, waarvan er in Vlaanderen enkele tientallen zijn, staan ook in voor het theoretisch en praktisch opleiden van nieuwe scheidsrechters. „We geven hen bovendien een peter, die hen de eerste drie wed-strijden vergezelt”, zegt voorzit-ter Jordy Vermeire. „Sommigen onder ons hebben zo al heel wat petekinderen rondlopen op het veld.” Sterker nog, in zekere zin zijn alle scheidsrechters elkaars peter. „Maken we een moeilijke fase mee in een wedstrijd en twijfelen we of we die goed aan-pakten, dan bellen we een van de anderen”, zegt Jordy Vermeire. „Af en toe wonen we ook elkaars wedstrijden bij en bespreken we wat we zien.” „De vriendenkringen zijn een belangrijke schakel in de arbitrage”, knikt secreta-ris Nico Roose. „Wat logisch lijkt vanaf de zijlijn, is dat in volle actie niet altijd. Wie problemen er-vaart en geen klankbord heeft, stopt snel. En dat terwijl scheids-rechter zijn een positief effect heeft op jonge mensen. Je ont-dekt leiderschap, je leert omgaan met stress en je kweekt zelfvertrouwen.”

De Tieltse vereniging is met veertig leden een van de kleinere in het land. „Toch tellen we leden uit alle reeksen in het voetbal, op een na”, zegt Jordy Vermeire. Zelf was hij drie jaar geleden de jongste scheidsrechter ooit in de nationale competitie. Nu is hij 22 en fluit hij in eerste klasse B. „We zijn ook een actieve kring”, zegt Vermeire. „Geregeld trainen we bijvoorbeeld samen.” „Dat doen we veelal zonder bal. Een scheidsrechterstraining is een kruising tussen voetbal en atletiek”, zegt Roose. „We oefenen looplijnen, voor-, achter- en zijwaarts, doen intervaltrainingen en behandelen de opwarming, het richtlijnen geven en het af-spreken met eventuele assistenten vóór de wedstrijd begint.”Ook de maandelijkse vergadering van de vriendenkring is een leermoment. „We bekijken beelden uit alle voetbalreeksen en bespreken wat we een goede en minder goede reactie vinden”, zegt Jordy Vermeire. „Daarna komt er meestal een gastspreker, al dan niet van dichtbij be-trokken bij de sport. We hoorden al trainers, een wielrenner, de gouverneur, een osteopaat.” „We hebben het ook vaak over de psychologie van het leiden van een wedstrijd”, zegt Filip Vermeire. „Enkele decennia geleden kon je nog de controle houden door je autoritair op te stellen, maar nu zijn spelers van alle leeftijden mondiger. Je moet je gezag op een natuurlijke manier afdwingen en goed inschatten hoe je elk type speler aanpakt.”

Filip Vermeire, vader van Jordy, kreeg ooit de smaak te pakken door een leraar. „In het zesde middelbaar stond hij de eerste twee uren op maandag in onze klas. In plaats van les te geven, besprak hij vaak de wedstrijd die hij dat weekend floot”, lacht hij. Nico Roose is dan weer een la-te roeping. „Ik was trainer toen mijn zoon begon te voetballen. Bij de jonge spelers voorzie je zelf een scheidsrechter en dus fluit je soms een wedstrijd”, zegt hij. „Ik besloot de cursus te volgen. Zevenendertig was ik en al jaren voetbalfan, maar over het reglement bleek ik weinig te weten.” Trainen, studeren, fluiten. Scheidsrechter zijn kost tijd. „Als we op uitstap gaan, mogen daar-om ook partners en kinderen mee”, zegt Filip Vermeire. „Hun steun is belangrijk.” Zelf voet-ballen doen de scheidsrechters dan weer zelden, op het jaarlijk-se toernooi tegen andere vriendenkringen na. „We zijn echter lang niet allemaal verdienstelijke spelers”, lacht Jordy Vermeire.Wij danken namens de Vriendenkring ,Kerk & Leven voor dit interview! Bron: Kerk & Leven

Fysieke trainingen juli/augustus
2017-06-05 10:56:06

Fysieke trainingen juli/augustus

Net zoals de vorige jaren zullen we opnieuw op dinsdag trainen in voorbereiding voor de fysieke testen van 22/7 (Betaald Voetbal), 5/8 (VV) en 19/8 (WVL).

De eerste training is op dinsdag 4/7 en start om 20h. De volgende trainingen zijn op: 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 16/8. Telkens om 19h 15.
De trainingen gaan door op de piste in Tielt.

Dit ondervoorbehoud van wijzigingen of weersomstandigheden.

Promotie Jordy
2017-05-30 12:59:41

Promotie Jordy

Onze voorzitter Jordy Vermeire promoveert naar 'Betaald Voetbal' !
Proficiat en veel succes! #proximus_league #1B ⚽️

Promoties
2017-04-24 16:12:48

Promoties

Proficiat Guillaume Danneels, Gilles Fockedey en Jonas Fockedey met jullie promotie naar 2de Provinciale!
Veel succes namens de Vriendenkring!

Voetbaltornooi
2017-04-16 16:23:18

Voetbaltornooi

Het voetbaltornooi met de vriendenkringen gaat door op zaterdag 13 mei te Stasegem. Onze eerste wedstrijd tegen Oostende start om 10u45. Er is de mogelijkheid om een spaghetti te nuttigen tijdens de middag. Hannes Danckaert is onze teammanager en zal jullie nog contacteren om verder af te spreken.

Paasontbijt
2017-03-07 14:37:04

Paasontbijt

We nodigen jullie gezin van harte uit voor ons gezellig paasontbijt op zaterdag 15 april in de feestzaal van "Ter Deeve" Bonestraat 24 te Meulebeke.

Om 9u00 start de paaseierenraap voor de kinderen waarna we aanschuiven voor het ontbijt.

Inschrijven kan tot 31 maart door een mailtje te sturen naar de secretaris met de vermelding van het aantal personen.

De Nacht
2017-02-22 12:43:03

De Nacht

Op zaterdag 4 maart gaat opnieuw “De Nacht van de Brugse refs” door. De formule dit jaar start met een Ribbetjesfestijn om 18u30, gevolgd door een optreden van Cosy Corner (vanaf 20u30)

Meer info en tickets vind je op hun website: www.kvbs.be.

Allen daarheen!

Geboorte Lenn
2017-02-08 20:08:29

Geboorte Lenn

Proficiat aan Tom Vansteenbrugge en Sofie Claeys met de geboorte van hun zoon Lenn.

Nieuws Bureau Arbitrage
2017-01-30 17:59:27

Nieuws Bureau Arbitrage

Gelieve nota te nemen van volgende mededelingen:

Periode voor de verlofaanvragen (21 dagen) wordt niet meer gerespecteerd. Dit brengt steeds moeilijkheden met zich mee om de wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter en ook moeten vele nazichten hierdoor hergeprogrammeerd worden.

We stellen vast dat er nog steeds veel scheidsrechters zijn die niet op de hoogte zijn wat nu juist een geldige ID is. Wij willen de scheidsrechters er nogmaals op wijzen dat men nooit een speler mag weigeren. Indien hij over een niet geldige ID beschikt mag men dit enkel vermelden in het vakje NO ID op het wedstrijdblad.

Afgelastingen 6-8/1
2017-01-06 18:04:11

Afgelastingen 6-8/1

Bericht ivm afgelastingen Nationale afdelingen

Voor de periode van vrijdag 6 januari tot en met zondag 8 januari 2017 heeft men beslist om over te gaan tot een algemene afgelasting van alle wedstrijden van volgende kampioenschappen :

- Elite Jeugd
- Jeugd 1ste klasse amateurs
- Regionale Reserven VFV
- Interprovinciale jeugd VFV

Prettige Feesten
2016-12-24 13:40:45

Prettige Feesten

Langs deze weg wil Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende u prettige feestdagen wensen en een geweldig 2017, boordevol sportieve en extra-sportieve hoogtepunten!

Bureau Arbitrage Nieuws
2016-12-15 23:30:34

Bureau Arbitrage Nieuws

1. Verplichte cursus

Positieve reacties.

2. Wederzijds respect clubs - scheidsrechters

Het Bureau Arbitrage stelt vast dat vele clubs inspanningen leveren om de scheidsrechters goed te ontvangen voor en na de wedstrijd.
Mogen wij dan ook vragen aan de scheidsrechters en assistenten om steeds tijdig op de wedstrijd aanwezig te zijn.

Mogen wij ook vragen om tevens nadien de nodige tijd vrij te maken voor de après-match.

3. Opwarming

Het Bureau Arbitrage stelt vast dat vele scheidsrechters zich niet voldoende opwarmen voor de wedstrijd.
Wij verzoeken de refs en assistenten om zich steeds voldoende op te warmen zodat kwetsuren kunnen voorkomen worden.

Dit is ook belangrijk om aan beide clubs te tonen dat het leidend trio op een degelijke manier met de wedstrijdvoorbereiding bezig is.

4. Nieuwe cursus kandidaat scheidsrechter

De nieuwe cursus gaat door op 28 januari, 4 februari en 11 februari 2017 en dit voorlopig enkel op de locatie Brugge. Indien het aantal kandidaten voldoende is, kunnen er nog bijkomende locaties volgen.

5. Cursus vervolmaking

De vervolmakingscursus zal doorgaan op de zaterdag 25 maart 2017, 31 Maart en 7 April 2017.
Locaties nog te bepalen. (Zal normaal gezien Brugge, Veurne en Roeselare zijn).

Kerstmarkt 10/12
2016-11-29 17:39:08

Kerstmarkt 10/12

Iedereen is van harte welkom op onze stand op de Kerstmarkt in Wingene.
De Kerstmarkt start om 16h en gaat door op het Kerkplein in Wingene.
Kom en proef onze overheerlijke croque's of drink een Blinde Mol.

Trainingsschema
2016-11-24 16:06:19

Trainingsschema

Klik hier om het trainingsschema tot 31 december 2016 te raadplegen.

Nieuwe manier afgelastingen
2016-11-18 13:38:07

Nieuwe manier afgelastingen

!! BELANGRIJKE MEDEDELING !!
Vanaf januari zal men in het jeugdvoetbal niet meer overgaan tot algemene afgelastingen. De ploegen zullen zelf kunnen beslissen en dat via E-Kickoff laten weten. Afgelastingen over de hele provincie zullen enkel nog bij zeer uitzonderlijke omstandigheden worden afgekondigd.

Al de hele week valt het water met bakken uit de lucht, maar tot een algemene afgelasting van het jeugdvoetbal in West-Vlaanderen komt het niet. De scheidsrechters moeten dit weekend ter plaatse beslissen. Dit komt er in het licht van de nieuwe situatie die vanaf januari 2017 in voege treedt. Via E-Kickoff zal de thuisploeg zelf kunnen aangeven als haar terrein niet bespeelbaar is.
Ten vroegste 48 uur voor de wedstrijd en ten laatste drie uur voor de aftrap zullen via E-Kickoff zowel de bezoekers als de scheidsrechter van dienst op de hoogte gebracht worden. Indien dit niet gebeurde, kan een ref uiteraard nog altijd ter plaatse oordelen dat het terrein onbespeelbaar is.

Gezien het om afzonderlijke afgelastingen gaat, kunnen de ploegen onderling overeen komen om de wedstrijd op een later tijdstip in te halen. Op die manier wil men meer wedstrijden laten doorgaan.

Bij algemene afgelasting over de hele provincie gebeurde het vroeger wel eens dat in sommige delen van West-Vlaanderen voetballen wel mogelijk was. Het nieuwe systeem geldt enkel voor reserven- en jeugdwedstrijden, voor de eerste elftallen blijft de situatie ongewijzigd.
Bron: Krant van West-Vlaanderen

Training 15/11
2016-11-14 17:01:09

Training 15/11

Nu dinsdag 25/10 is er terug een fysieke training. We nodigen jullie dan ook allemaal uit!
De training start om 19h15.
De kleedkamers zijn gelegen achter het eerste veld van KVC Wingene.
Adres: Rozendalestraat
Outfit: Training Vriendenkring

75 jaar NZ Beveland
2016-11-05 16:22:19

75 jaar NZ Beveland

Wij feliciteren ons zustervereniging Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid Beveland met hun 75 jaar bestaan en de perfecte organisatie van hun receptie!

Trainingsschema
2016-11-03 13:31:59

Trainingsschema

Klik hier om het trainingsschema tot 20 november 2016 te raadplegen.
Voor Injury Prevention oefeningen kunt u hier klikken.

Training 25/10
2016-10-23 09:51:02

Training 25/10

Nu dinsdag 25/10 is er terug een fysieke training.
We nodigen jullie dan ook allemaal uit!

De training start om 19h15.
De kleedkamers zijn gelegen achter het eerste veld van KVC Wingene.
Adres: Rozendalestraat
Outfit: Training Vriendenkring

Activiteit 21/10
2016-10-18 14:49:05

Activiteit 21/10

Vrijdag 21 oktober gaan we met de Vriendenkring naar het nieuwe Bierkasteel.
Daar krijgen we een uitgebreide rondleiding met enkele degustatie's.
De aanwezigen worden verwacht rond 19h 15 aan de ingang van het Bierkasteel. De rondleiding start om 19h 30 en zal zo'n anderhalf uur duren.

Adres Bierkasteel
Ingelmunstersestraat 46, Emelgem (Izegem)

VV Tielt winnaar #Bedanktscheids
2016-10-17 13:18:00

VV Tielt winnaar #Bedanktscheids

Proficiat aan VV Tielt met het winnen van de actie #bedanktscheids! Net zoals vorig jaar valt dus opnieuw een ploeg uit onze regio in de prijzen!

Veel plezier met de €500 aan materiaal en vergeet niet #bedanktscheids! #vktielt

Referee Quiz 2016
2016-10-04 08:55:36

Referee Quiz 2016

Met een vernieuwde formule was de Referee Quiz - Wisselbeker Luc Matthys een succes. Heel wat Vriendenkringen waren vertegenwoordigd en streden om de Wisselbeker en de winst.
Volgende team's namen deel aan de quiz (in volgorde van eindsstand): Tielt 1, KVSK, KVSMO, VK Oudenaarde/ Ronse, Tielt 2, Rodenbachlfuiters, KVSOO 1, KVSOO 2, VK Brugge, KVSGO, Tielt 3 en VK Noord-Zuid Beveland.

De foto's zijn te vinden op onze Facebookpagina en binnenkort op onze website.

Training 27/9
2016-09-22 12:56:39

Training 27/9

De eerste veld training van het nieuwe seizoen gaat door op dinsdag 27/9.
De training start om 19h 15.
De kleedkamers zijn te vinden achter het doel van het eerste veld van Wingene.
We verwachten alvast heel veel sportievelingen!

Ledenvergadering 16/9
2016-09-12 12:22:13

Ledenvergadering 16/9

Graag nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering op vrijdag 16 september om 20u00 in de Wildeman te Tielt.

De vergadering start uitzonderlijk een half uurtje later. Henk Houwaart komt anekdotes vertellen uit zijn succesvolle carrière als voetballer en trainer. We hopen op een talrijke opkomst!

Aankoop Groepsoutfit VK Tielt
2016-09-01 17:40:09

Aankoop Groepsoutfit VK Tielt

De Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende bieden dit seizoen een groepsoutfit aan.
Je kan de outfit bestellen voor een spotprijs van €70.
Bestellen kan door een mail te sturen naar info@scheidsrechterstielt.be. Dit met vermelding 'Groepsoutfit - maat'.
Het pakket bevat: Sweater, Shirt, lange broek en een korte broek.

De eerste bestelling zal doorgegeven worden na 9/9.

Referee Quiz
2016-08-26 13:03:24

Referee Quiz

Algemene Quiz voor alle Vlaamse scheidsrechters en Vriendenkringen.
Schrijf je in per 3 en quiz voor de fel begeerde Wisselbeker Luc Matthys. Inschrijven kan Vriendenkring gebonden, maar ook daarbuiten. Of kom gewoon supporteren voor uw favoriete team.

Het concept is dit jaar veranderd en het belooft nog interessanter en gezelliger te worden.

Inschrijven kan via info@scheidsrechterstielt.be of via onze website www.scheidsrechterstielt.be

Schema training 23/8
2016-08-22 10:07:04

Schema training 23/8

19h: Scheidsrechters P4-P3
19h 25: Scheidsrechters P2-P1
19h 50: Scheidsrechters/ Assistenten Nationale
20h 15: Assistent-Scheidsrechters Provincie

We doen de volledige testen: CODA - Sprinten - Testen
Er is een kleedkamer voorzien in de gebouwen van VV Tielt.
Iedereen is van harte welkom!

Overlijden Ivan Vanveerdegem
2016-08-18 14:57:08

Overlijden Ivan Vanveerdegem

Bij deze melden wij u het overlijden van ex scheidsrechter en grensrechter in eerste klasse Ivan Vanveerdegem.
Hij wordt zaterdag (20/8) begraven in Dentergem om 10u.

Veel sterkte aan familie en vrienden namens de Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende.

Vriendenkring Tielt in de weekbode!
2016-08-12 12:01:33

Vriendenkring Tielt in de weekbode!

Vriendenkring scheidsrechters Tielt is bloeiende vereniging

Het nieuwe seizoen komt er aan en de leden van de Vriendenkring doen er alles aan om klaar te zijn. Ze hopen dat er opnieuw veel belangstelling is voor de cursus ‘Word Scheidsrechter’.

Voorzitter Jordy Vermeire, die promotie maakte naar de eerste amateurklasse , stelt de vereniging voor. “Vooreerst wil ik stellen dat nog meer van onze leden promoveerden”, aldus de Wingenaar. “Zo wordt Tom Vanpoucke assistent in de Jupiler Pro League en worden Andy Vermeulen en Peter Van Damme dat in derde amateurklasse. Lorenzo Seghers zal assistent worden in eerste provinciale. Luc Bulckaert wordt ref in tweede, Jonas Fockedey in derde, zijn broer Gilles, Kevin Degrande en Guillaume Danneels in vierde provinciale. We gaan weer voor dezelfde formule als vorig seizoen. Een afwisseling van top gastsprekers en activiteiten voor leden en hun familie. Verder organiseerden we een kaas –en wijnproeverij, staan we op de kerstmarkt in Wingene, wonen we een match in eerste nationale bij en is er een paasontbijt. Dan hebben we ook nog onze quiz die zzal plaatsvinden op 23 september. “

“We proberen ook de band met de omliggende ploegen te optimaliseren. We hopen dat deze ploegen nieuwe scheidsrechters aanwerven die wij dan kunnen opleiden en ondersteunen. Dit is een goede zaak voor de ploegen in kwestie en voor onze Vriendenkring. Ook nodigen wij de ploegen uit bij gastprekers die interessant zijn voor hen. Nieuw afgelopen seizoen was dat we één keer in de maand een training organiseren voor onze leden. Ook dit jaar gaan we hiermee verder.”

“Momenteel tellen we een 45-tal leden. We proberen het woord Vriendenkring ook echt om te zetten in de werking van onze vereniging. We zijn een vriendengroep die elkaar steunt in de arbitragewereld. Nieuwe leden zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij onze Vriendenkring en de cursus ‘Word Scheidsrechter’ te volgen.

Zoals elk jaar start er in oktober terug een nieuwe cursus. Dit jaar gaan de lessen voor West-Vlaanderen door in Brugge, Ieper en Menen. Gedurende drie zaterdagvoormiddagen krijgen ze dan alle regels en werkwijzen uitgelegd zodat ze, na het slagen voor het examen, kunnen starten als scheidsrechter.” (WD)

Bestelling Patrick kledij
2016-08-08 13:11:48

Bestelling Patrick kledij

Ook dit jaar kan je via de Vriendenkring aan een zeer voordelige prijs (-40%) Patrick kledij bestellen.
Dit in samenwerking met Teamswear.
Via onderstaande link kan je de catalogus vinden.
De bestelling kan je doorsturen naar info@scheidsrechterstielt.be

Dit in de volgende structuur:

Naam bv.: VICTORY 125
Kleurcode bv.: 003
Maat
Prijs (-40%).

Bestellen kan tot 27/8.

Catalogus raadplegen

Volg ons op Snapchat
2016-08-05 12:07:34

Volg ons op Snapchat

Volg ons vanaf nu op Snapchat.
Voeg Scheidstielt toe en volg al onze activiteiten, vergaderingen en zoveel meer.

Volg ons op Instagram
2016-08-03 12:11:36

Volg ons op Instagram

Volg ons vanaf nu op Instagram.
Wij zijn te vinden onder de naam: Scheidstielt

Evaluatie
2016-08-02 13:15:10

Evaluatie

o 9.0-10: uitstekende prestatie in een moeilijke wedstrijd.
o 8.5-8.9: zeer goede prestatie in een moeilijke wedstrijd.
o 8.3 - 8.4: goede prestatie in een normale wedstrijd,  met de boodschap dat deze scheidsrechter dit niveau van prestaties in de volgende wedstrijden moet blijven behouden.
o 8.2: prestatie is beoordeeld als “voldoende”  maar met enkele kleine verbeterpunten.
o 8.0- 8.1: prestatie met belangrijke werkpunten.
o 7.9: goede of betere prestatie van 8.3+, maar scheidsrechterlijke fout bij key moment.  De quotering kan maximaal een 7,9 zijn.
o 7.8: prestatie naar de norm van 8.0, 8.1 en 8.2 maar key moment foutief beoordeeld (bijvoorbeeld rode kaart of penalty gemist). De quotering kan maximaal een 7.8 zijn.
o 7.5-7.7: geen grote fouten maar, gebrek aan algemene wedstrijdcontrole en enkele significante werkpunten.
o 7.0-7.4: één duidelijke scheidsrechtelijke fout (bijvoorbeeld rode kaart of penalty gemist), andere belangrijke punten waar verbetering nodig is of meer dan één duidelijk scheidsrechterlijke fout (bijvoorbeeld rode kaart of penalty gemist), en mogelijks andere belangrijke werkpunten.
o 6.0-6.9: onaanvaardbare prestatie met duidelijke grote scheidsrechtelijke fouten, belangrijke disciplinaire tegenstrijdigheden en / of geen controle over de wedstrijd .

• Een quotatie tussen 7.8 en 8.4 dient als een goede prestatie beschouwd te worden, met al dan niet bepaalde verbeter- of werkpunten

Cursussen
2016-08-01 13:11:34

Cursussen

Alle cursussen werden binnen VFV op mekaar afgestemd en verlopen volgens een gelijke procedure binnen alle VFV-provincies.
Na de beginnerscursus en de vervolmakingscursus zijn er volgende cursussen voorzien voor de diverse categorieën scheidsrechters:

• Cursussen K&D: waarbij scheidsrechters en assistent-scheidsrechters samen uitgenodigd worden.
o 1D, 2D en 3D (+ selectie 1P/REF & 1P/AR) : 8 trainingsmomenten op jaarbasis (13/09 – 20/09 – 04/10 – 18/10 – 06/12/2016 + 24/01 – 14/02 –21/03/2017)

o 1P : 4 samenkomsten => 2016 : 14-15/09 – 23-24/11 – 2017 : 25-26/01 – 14-15/03
o 2P : 4 samenkomsten => 2016 : 28-29/09 – 7-8/12 – 2017 : 31/01-01/02 – 21-22/03
o 3P : 2 samenkomst => 19-20/10/2016 – 15-16/02/2017
o 4P : 2 samenkomsten => 25-26/10/2016 – 22-23/02/2017

Noot bij 1D, 2D en 3D:
Indien ziek/blessure of training niet afwerkt => vervangen tijdens het WE + voor elke afwezigheid: attest Indien niet aanwezig owv verlof/werkomstandigheden => volgende aanduidingsronde minimaal 1x niet aangeduid + voor elke afwezigheid werk: attest werkgever

Talent programma VFV
o 2 trainingen worden voorzien voor alle beloftevolle scheidsrechters van 3P tot en met 1D in Tongerlo en Gent op 08/11/2016 en 07/03/2017.

• Cursussen (verplichte aanwezigheid) voor alle scheidsrechters (in organisatie door vriendenkringen):
o 1 cursus: jaarlijkse nieuwe instructies
o 1 cursus: jaarlijkse vervolmaking (bv. gezag)
o 1 cursus: themacursus (bv. Verplaatsing en looplijnen)
o Bijkomende cursus AR’s voor jeugdscheidsrechters (om in K&D als AR actief te zijn) Het peterschap wordt behouden. Iedere scheidsrechter K&D mag vrijblijvend zijn interesse en medewerking aan het peterschap kenbaar maken hetzij aan de vriendenkring, hetzij rechtstreeks aan zijn provinciale verantwoordelijke.

Wekelijkse trainingen
2016-07-26 15:08:42

Wekelijkse trainingen

De wekelijkse fysieke trainingen in voorbereiding voor de fysieke testen gaan nog door op volgende data:

- 26/7
- 2/8 (Provinciale training)
- 9/8
- 16/8 : START OM 18H 30
- 23/8

De training start telkens om 19h.
Tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen Spelregels NL
2016-07-11 15:08:37

Wijzigingen Spelregels NL

Hierbij zijn de belangrijkste reglementswijzigingen te vinden omgezet naar het Nederlands.
Download hier het bestand.

VK Tielt in Bordeaux
2016-06-21 15:25:35

VK Tielt in Bordeaux

Foto's en filmpjes van onze Bordeaux trip volgen later op onze website.

De lijnrechter.
2016-06-13 12:00:45

De lijnrechter.

Een maand lang kunt u ze in Frankrijk langs de lijnen zien lopen, energiek met een vlaggetje zwaaiend. Maar ziet niemand de tragiek van de assistent-scheidsrechter?

Zouden er mensen bestaan die op een dag wakker worden en denken: 'Ik word assistent-scheidsrechter!' Zouden de mannen die de volgende weken langs de velden van het EK voetbal met een vlaggetje heen en weer lopen ooit zo'n roeping hebben gehad?
Het blijft toch een vreemde bezigheid: je in je vrije tijd voor een schamele vergoeding laten uitschelden door de supporters van een amateurclub, al dan niet in de regen. Na een jarenlange carrière groei je dan uiteindelijk door en laat je je voor een iets minder schamele vergoeding uitschelden door de supporters van een nationaal elftal.

Hebt u er overigens al eens op gelet hoe lijnrechters langs de lijn lopen en met hun vlag zwaaien? Altijd met dat uitgestreken gezicht. Altijd met die afgemeten bewegingen. Nooit eens frivool, creatief of spontaan. Nooit eens majorettegewijs of vendelzwaaiend. Nooit eens flowerpowerachtig heen en weer wiegend.
Die uniforme manier van lopen en vlaggen komt er dan ook niet zomaar. Dat wordt snel duidelijk als je er de handleidingen voor grensrechters op naslaat. Wie wil 'signaleren', moet verschillende dingen tegelijk doen: stilstaan, met het gezicht naar het speelveld staan en met gestrekte arm vlaggen. Dat laatste moet overigens 'op energieke wijze' gebeuren.

Al moet een assistent-scheidsrechter niet bij alles even energiek zijn. Wil hij de scheidsrechter informeren, dan mag dat bijvoorbeeld alleen op voorwaarde dat het 'via discrete tekens, met het hoofd of de hand' gebeurt. Let wel, er moet over worden gewaakt 'niet te overdrijven met deze body language'.
De body language van scheidsrechters is een onderwerp waar niet mee te spotten valt. De faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen van de KU Leuven hield in januari een heuse workshop over het onderwerp onder de titel 'Thinking correctly under pressure'. Onder anderen UEFA- opleider David Elleray kwam er spreken.
Volwassen mannen die met een vlaggetje langs een gekalkte lijn staan zwaaien, ogen niet alleen lachwekkend. Ze hebben ook nog eens de minst benijdenswaardige positie in de voetbalwereld. Als assistent-scheidsrechter hebben ze nooit het laatste woord op het veld. En ze gaan nooit met de pluimen lopen als de arbitrage foutloos is.

Maar het grote drama is dat ze de enigen zijn die naar een voetbalmatch kijken en niet kunnen zien wat iedereen anders wel ziet. Terwijl u thuis voor de televisie elke betwiste buitenspelfase vanuit tien hoeken in herhaling kunt bekijken en iedereen in het stadion dat seconden later ook kan via zijn smartphone, moet de lijnrechter in een fractie van een seconde beslissen over fases die het verschil kunnen betekenen tussen winst en ver- lies. Tragischer kan je het niet bedenken.

Kan iemand die mannen een medaille geven?

© Artikel De Tijd - 11 juni 2016 - Steven Samyn

Vragenlijst 2016 - 2017
2016-06-03 00:00:00

Vragenlijst 2016 - 2017

De vragenlijst voor het seizoen 2016-2017 is beschikbaar.
U kan deze vragenlijst terugvinden onder het rubriekje Media – Publicaties.
Bij comité klikt u Provinciale Scheidsrechterscommissie West-Vlaanderen aan, daarna op zoeken klikken.
De vragenlijst zou het eerste bestand in de lijst met resultaten moeten zijn.

Vragenlijst 2016 – 2017

Bij problemen kan u het secretariaat contacteren (050/38.66.91).

Insturen kan naar psc.foot.westvlaanderen@voetbalfederatievlaanderen.be

Scheidsrechters die hun vragenlijst niet tijdig (VOOR 30 juni) insturen zullen niet meer aangeduid worden en er zal eventueel afgezien worden van hun diensten.

Finaledag 2016
2016-05-25 00:00:00

Finaledag 2016

De VK eindigde op de 9de plaats en won de prijs van Reffie van het tornooi.
We feliciteren ook KVSOO - Scheidsrechters Oostende met hun perfecte organisatie! #finaledag16 #vktielt.
Alle uitslagen kan je hier vinden.

Promoties VK Tielt
2016-05-22 00:00:00

Promoties VK Tielt

Ook de provinciale klassementen zijn opgemaakt en opnieuw is het feest in onze Vriendenkring.
Andy Vermeulen - Kandidaat AR D2
Lorenzo Seghers - AR P1

Luc Bulckaert - P2
Guillaume Danneels - P4 Cursus Beloften
Kevin De Grande - P4

Veel succes!

Selectie Finaledag 2016
2016-05-18 00:00:00

Selectie Finaledag 2016

Onze krappe, maar o zo gemotiveerde selectie bestaat uit: Luc Bulckaert, Geert Claeys, Hannes Danckaert, Guillaume Danneels, Stijn De Meulemeester, Kevin Degrande, Nico Roose, Peter Vandamme, Andy Vermeulen en Jordy Vermeire #finaledag16 #vktielt

Promotie Jordy en Stijn
2016-05-05 00:00:00

Promotie Jordy en Stijn

Proficiat aan Jordy Vermeire en Stijn De Meulemeester!
Jordy en Stijn fluiten en vlaggen volgend seizoen in de 1ste Klasse Amateurs (Superleague).

Beiden wensen we veel succes!

Promotie voor Tom
2016-05-03 00:00:00

Promotie voor Tom

Proficiat Tom Vanpoucke met je promotie naar de Jupiler Pro League!
Opnieuw heeft onze Vriendenkring iemand in de hoogste regionen van het voetbal!
We wensen Tom dan ook veel succes!

Ledenvergadering april
2016-03-29 00:00:00

Ledenvergadering april

Op vrijdag 22 april hebben wij niemand minder dan Thomas D’havé, international voetbalosteopaat, als gastspreker in onze Vriendenkring.  

Thomas is momenteel o.a. werkzaam in de ‘Premier League’, de ‘Italiaanse’, 'de Nederlandse en ‘Russische’ competitie, en gaat voor de totaalaanpak inzake kwaaltjes, problemen en kwetsuren. Dat betekent dat alle onderdelen van het lichaam belangrijk zijn. Als één onderdeel faalt, faalt het geheel.
Bij ons zal hij vooral spreken over ‘het bioritme, sleutel tot herstel en prestaties’.  

Graag hadden wij hem dan ook met een talrijk publiek een warm welkom gegeven.
Daarom nodigen wij u, en al jullie leden (scheidsrechters/familie/vrienden, sympathisanten, sponsors) uit naar onze vergadering, zodat iedereen kan genieten van deze boeiende interactieve uiteenzetting en avond. Via deze link: http://sporza.be/cm/sporza/voetbal/Rode_Duivels/1.2602969 kunt u alvast al een artikel lezen van onze gastspreker. 


  Wees welkom op vrijdag 22 april om 19u30, in ons lokaal De Wildeman, Markt 37 Tielt 

Paasontbijt
2016-03-23 00:00:00

Paasontbijt

Op zaterdag 26 maart zijn jullie welkom met partner en kinderen voor het paasontbijt in de feestzaal van "Ter Deeve" Bonestraat 24 te Meulebeke.

Om 9u00 start de paaseierenraap voor de kinderen waarna we aanschuiven voor het ontbijt.

Ledenvergadering 18 maart
2016-03-04 00:00:00

Ledenvergadering 18 maart

Vrijdag 18 maart is er terug een verplichte cursus gegeven door het Bureau Arbitrage VFV. Deze cursus zal gaan over verplaatsing en plaatsing.
De cursus start om 19h 30 in ons vast lokaal.

Extra training maart
2016-02-24 00:00:00

Extra training maart

Doordat het speelveld op dinsdag 23 februari niet vrij was door de weersomstandigheden is de veldtraining verzet naar dinsdag 1 maart.
We hopen alvast terug op een grote opkomst!
Start training om 19h 15.
Kleedkamers voorzien aan het eerste speelveld van KVC Wingene.

Training  februari
2016-02-23 00:00:00

Training februari

Door de overvloedige regen van de afgelopen dagen kan er niet getraind worden op de velden van Wingene. Als alternatief zal er een training zijn op de piste van Tielt.
De training zal starten om 19h 15.
Er is geen kleedkamer voorzien.

Vriendschappelijke wedstrijd Belgie - Portugal
2016-02-09 00:00:00

Vriendschappelijke wedstrijd Belgie - Portugal

Vriendschappelijke wedstrijd
België - Portugal van dinsdag 29 maart 2016 - 20u45

Vanaf dinsdag 1 maart 2016 - 12uur - kunnen houders van een scheidsrechterskaart 1 vrijkaart aanvragen (en dit in zoverre het contingent niet is uitgeput) via e-kickoff, onder het menu "Administratie". Het volstaat tab "Uitnodigingen" aan te klikken en de keuze van uw wedstrijd aan te duiden.
U ontvangt onmiddellijk bevestiging of uw aanvraag al dan niet aanvaard werd.
Nog te noteren dat het niet mogelijk is betalende ticket(s) te bekomen naast uw reservatie.
Aanvragen die inmiddels reeds werden doorgestuurd via mail worden niet behandeld.

Met vriendelijke groeten,
K.B.V.B.

Afgelastingen
2016-02-04 00:00:00

Afgelastingen

Het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen heeft beslist om tijdens de periode van 5 februari 2016 tot en met 7 februari 2016 over te gaan tot een algemene afgelasting van :
Reserven en Jeugd
G-voetbal

Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein worden wel toegestaan.

Cursus EHBO
2016-02-02 00:00:00

Cursus EHBO

U kan zich vanaf vandaag inschrijven voor de cursus EHBO die zal doorgaan in het Bondsgebouw te Brugge op volgend emailadres :
ilse.castelein@voetbalfederatievlaanderen.be Let op, de plaatsen zijn zeer beperkt (24 per cursus), snel inschrijven is dus de boodschap!
De cursus gaat door op onderstaande data :
23/02/2016 om 18u30 (wondzorg)
en 22/03/2016 om 18u30 (breuken en reanimatie)

Afgelastingen
2016-01-30 00:00:00

Afgelastingen

Het Provinciaal Comité heeft bij uitzonderlijke maatregel beslist om voor zondag 31 januari 2016 over te gaan tot een algemene afgelasting voor reserven en jeugd.

Voor de wedstrijden van de eerste elftallen beslist de scheidsrechter ter plaatse.

Onze deelneming
2016-01-22 00:00:00

Onze deelneming

Innige deelneming met het overlijden van Stany Deslypere
- Ere-ondervoorzitter van het Uitvoerend Comité van de K.B.V.B.
- Gewezen Voorzitter jeugddepartement K.B.V.B.
- Gewezen ondervoorzitter P.C. West-Vlaanderen
- Ere-lid Liga Amateurvoetbal West-Vlaanderen
- Stichter Jeugdopleiding provincie West-Vlaanderen
- Gewezen lid Jeugdcommissie UEFA
- Stichter Houtlandse Verstandhouding

Veel sterkte vanwege de Vriendenkring Scheidsrechters Tielt en Omliggende

Training 19 januari afgelast
2016-01-17 00:00:00

Training 19 januari afgelast

De training van 19 januari is door de weersomstandigheden afgelast.
Volgende training is op dinsdag 23 februari.

Afgelastingen
2016-01-15 00:00:00

Afgelastingen

NATIONALE
VOETBAL
15/01/2016 - 17/01/2016
Het competitions department kondigt de volgende afgelastingen aan voor de periode gaande van vrijdag 15 tot en met zondag 17/1/2016 :
- Jeugd Elite I
- Jeugd Elite II
- Reserven 2de klasse
- Interprovinciale jeugd VFV
- Reserven Amateurs
Aangevraagde vriendschappelijke wedstrijden op kunstgras worden wel toegestaan

WEST-VLAANDEREN
VOETBAL
15/01/2016 - 17/01/2016
Het Provinciaal Comité heeft beslist om voor het weekend van vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 januari 2016, over te gaan tot een algemene afgelasting van alle competitie- en vriendschappelijke wedstrijden voor reserven en jeugd.
Ook de wedstrijden van het G-voetbal voorzien voor deze periode zijn afgelast.
Vriendschappelijke wedstrijden op kunstgrasterreinen mogen wel gespeeld worden. Tornooien in zaal mogen doorgaan.

Promoties
2016-01-12 00:00:00

Promoties

Proficiat aan Hannes Danckaert met zijn promotie naar 1ste Provinciale!
Alsook aan Jonas Fockedey met zijn promotie naar 3de Provinciale!
Veel succes met jullie komende wedstrijd in Meulebeke en Kanegem!

Nieuwjaarsbrief Marc Rommelaere
2016-01-03 00:00:00

Nieuwjaarsbrief Marc Rommelaere

Terug- en vooruitblik 2015 - 2016

Als we even terugblikken op het voorbije jaar dan is het geen jaar geweest om er fier en gelukkig mee te zijn. Een greep uit een aantal gebeurtenissen:

*De ganse reorganisatie binnen het voetballandschap en dit zowel nationaal als provinciaal:ontslagen, gesjoemel, inkrimpingen, machtsstrijd, postjes,………………..

*De niet te accepteren transfer bedragen, de maandlonen die de allerbeste voetbalgoden verdienen waarbij alle zin voor ethiek en geweten ver te zoeken is.

*Als je dat laatste plaatst tegenover de kleine burger die op zijn minst de dupe is van allerlei besnoeiingen dan gaan we terug naar een tijd van heersers en brave navolgers. *De zo gezegde kleinere provinciale clubs die verder hun duit in het zakje mogen doen om de financiële nationale voetbalbalans in evenwicht te helpen houden. Jan met de pet, loopt dan op zaterdag-en zondagnamiddag het terrein af om zijn lotjes aan de man te brengen.

*De nooit geziene vluchtelingenstroom waar iedereen wel zijn zegje over geeft. De pro’s en de contra’s maar waarbij het merendeel van de beoordelaars in een eerder comfortabele situatie leven. Zijn er dan geen positieve zaken te melden?

*Wanneer de clubs een gezamenlijke brief sturen richting Brussel om eliminatie praktijken onder hun bedienden of personeel aan te klagen, dan is dit een vorm van solidariteit !

*Wanneer clubs club overschrijdend samen werken om kinderen in de directe omgeving toch de kans te geven om te kunnen voetballen dan is dit een vorm van club overschrijdende solidariteit.

*Wanneer een voetbalclub zijn deuren wijd open stelt om vluchtelingen de kans te geven om te voetballen, om zich via sport vlotter te integreren binnen een locale samenleving. Hoopgevende tekenen ook binnen deze tijd.

*Wanneer een jonge scheidsrechter sterft en je merkt tijdens de uitvaart bestuursleden en leden van zijn vriendenkring én je merkt leden van de verantwoordelijke commissies dan is dit een staaltje van meeleven met familie.

*Wanneer bestuursleden van scheidsrechters vriendenkringen en of andere leden tijd vrijmaken om startende scheidsrechters met hun aanwezigheid en positieve adviezen bij te staan, dan is dit een teken van solidariteit.

* Wanneer clubs net voor de wedstrijd één minuut stilte houden omwille van het verlies van een speler of bestuurslid dan is dit een vorm van solidariteit en meeleven.

*Onze Rode Duivels die richting Frankrijk gaan en als 1°op de ranking staan. Of het nu om moeilijke of gemakkelijke tegenstanders ging daar hebben zij ook niet naar gevraagd. Het resultaat is er en mogen wij toch wel eens fiere Belgen zijn.
SOLIDARITEIT staat in schril contrast met elk voor zich.
Is het geen illusie te denken dat we het als individu wel alleen kunnen rooien!
Is het geen illusie te denken dat het verenigingsleven niet meer van deze tijd is!
Daar waar bij clubs het samenhorigheidsgevoel heel sterk is zien we een positieve en gedreven sfeer. Iedereen vecht voor iedereen, er is inzet en geladenheid, er is plezier op- en naast het plein, resultaten blijven meestal niet uit. Het is nog altijd iets van “graag doen”, van vriendschap. De supporter komt graag omdat hij voelt en mag deel uitmaken van dat sfeertje. Kliekjes en vriendjespolitiek bestaan niet, allen hebben hun plaats, hun eigen plaats, met respect voor elkaar, met respect voor elkeen zijn eigen functie. Zo zou je wel honderd jaar kunnen blijven voetballen, zo is voetbal een feest, een feest voor iedereen.

Inderdaad, voetbal kan best leuk zijn. Een goede match, met veel inzet, acceptabele fouten, beslissingen door de ref die meestal door spelers geaccepteerd worden, ja het bestaat. Iedereen verlaat het speelveld met een goed gevoel, iedereen schudt de handen van iedereen. Ik kan er warempel van genieten, ‘k heb dan steeds zoiets van “zo kan het ook”. Het sfeertje in de kantine is opgewekt, blij gemutst, het aanstekelijk smakende biertje wordt naar binnen gewerkt. De kantinehoudster straalt van geluk, want ze ziet haar omzet stijgen. Met een tevreden gevoel trekt iedereen huiswaarts. Ja, het kan ! Geen gezever, geen geleuter, geen kritiek, geen verwijten, voetbal kan best een feest zijn!

Waarom toch worden wansmakelijke praktijken op onze velden steeds in de picture geplaatst, voorpagina nieuws. Er valt langs beide kanten iets te zeggen: het kan misschien ,iets vlugger, individuen en bevoegde instanties appelleren om iets aan dat probleem te doen. Anderzijds kan dit voor sommige inspiratieloze gasten aanstekelijk werken om met gelijkaardige ideeën voor de dag te komen. Voorpagina nieuws werkt steeds in beide richtingen. De realiteit is echter dat positief nieuws nimmer of nooit de voorpagina haalt. Wie zegt dat dit op den duur ook niet aanstekelijk kan werken. Is het om de fun te doen, om de sensatie, om het spektakel of kunnen mensen ook hun waardering en appreciatie uiten voor diegenen die zich niet in de picture werken.

Zonet ben ik thuis gekomen van een voorstelling over het werk van 2 twintig jarigen die zomaar, onbezoldigd meegeholpen hebben aan de bouw van een kleuter- en lagere school in Malawi (Zuid Afrika). Dit haalt noch de krant noch de TV maar is gewoon fantastisch. Dat raakt je toch zeker als je weet dat ondertussen een van die twee meisjes ginds gestorven is als gevolg van een vrachtwagen ongeval. Ik vermoed dat iedereen wel een dergelijk vergelijkend verhaal zou kunnen vertellen.

Vele van onze jongeren zetten zich voor anderen in. Ook jongere voetballers zien we soms wat voetbalschool geven aan onze allerkleinsten. Ze doen dit met veel passie en gedrevenheid. Ook onze aller jongste scheidsrechters doen dit met panache. Uiteraard moet er veel geleerd worden. Zegt men niet: “je leert het meest bij uit de fouten die je maakt!”. Vandaar laten we met het nodige geduld en met méér begrip met mekaar omgaan, iedereen voor iedereen, elke wedstrijd opnieuw. Zou dit een zinvolle boodschap kunnen zijn voor het komende jaar 2016. Ik wens het U van harte toe.

Veel goeds en geluk in het jaar 2016.

Diaken Marc Rommelaere

Proost van het voetbal in W.Vl

Prettige Feestdagen
2015-12-24 00:00:00

Prettige Feestdagen

Wij wensen u namens het voltallige bestuur alle leden, sponsors en alle sympathisanten een prettig Kerstfeest en een sportief 2016.

Cursus Word Scheidsrechter Sessie 2
2015-12-17 00:00:00

Cursus Word Scheidsrechter Sessie 2

De 2 de cursus 'Word Scheidsrechter' zal doorgaan op za 30 januari, 6 februari en 13 februari. De les gaat telkens door van 9u tot 12h
De cursuslocaties voor de provincie West-Vlaanderen zijn: Brugge, Roeselare en Veurne.
Voor de Vriendenkring van Tielt zal er zowel iemand aanwezig zijn in Brugge als in Roeselare.
Inschrijven kan nog steeds via volgende link: http://www.belgianfootball.be/nl/word-scheidsrechter.
We wensen u alvast veel succes en hopen u te mogen verwelkomen in onze Vriendenkring.

Aanvragen Tickets Rode Duivels EURO 2016
2015-12-15 00:00:00

Aanvragen Tickets Rode Duivels EURO 2016

Scheidsrechters & leden van comités en commissies van de KBVB kunnen voor alle groepswedstrijden van de Rode Duivels vanaf 16 december 2015 via E-kickoff enkel één betalend ticket (categorie 1 of 2) voor persoonlijk gebruik aanvragen per persoon en dit voor 6 januari 2016.
Er zijn een beperkt aantal tickets voorzien. Indien de vraag het aanbod overstijgt, worden de tickets via loting toegewezen.
Met vriendelijke groeten,
De K.B.V.B.

Kerstmarkt
2015-12-07 00:00:00

Kerstmarkt

Op zaterdag 12 december staan we terug op de kerstmarkt van Wingene.
Tussen 16u en 24u kan je bij ons terecht voor een hapje en een drankje. Gezien het succes van vorig jaar pakken we terug uit met het goudblond bier "Blinde Mol".
Alle aanwezige leden ontvangen een waardevol en toepasselijk kerstgeschenk!

Afgelastingen
2015-11-27 00:00:00

Afgelastingen

Het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen heeft beslist om tijdens de periode van vrijdag 27 november 2015 tot en met zondag 29 november 2015 over te gaan tot een algemene afgelasting van:
- Reserven en jeugd
- G-voetbal

Promoties
2015-11-19 00:00:00

Promoties

Proficiat aan alle scheidsrechters met hun promotie!

De Grande Kevin J2 -> J1
Fockedey Gilles J1 -> 4P/REF
De Four Ronny J2 -> J1
De Neve Gertjan J2 -> J1
Deceuninck Eric J2 -> J1
Verbeerst Nico J2
Vroman Rudi J3 -> J2
Desmet Eddy J2 -> J1

Veel succes met de wedstrijden in jullie nieuwe categorie!

Training 17 november
2015-11-10 00:00:00

Training 17 november

Ook deze maand is er terug een training met onze Vriendenkring. Jullie zijn van harte welkom vanaf 19h in de oude kleedkamers (achter 1ste veld) van KVC Wingene.

De training zal opgedeeld zijn in oefeningen voor zowel scheidsrechters als assistent-scheidsrechters.

Wij hopen terug op een grote opkomst!

Vergadering november
2015-11-10 00:00:00

Vergadering november

Kaas- en wijnproeverij

Op de volgende ledenvergadering is er een kaas- en wijnproeverij verzorgd door "Kaas en meer" uit Ruiselede. Graag nodigen we ook jullie partner uit voor deze avond. De vriendenkring komt tussen in de kosten zodat we de inschrijvingsprijs laag kunnen houden.
Voor de leden bedraagt de prijs 5 euro en voor de partners 15 euro. Gelieve ten laatste op 15 november het bedrag te storten op rekeningnummer BE85 0682 4557 2806.

Agenda:
- Welkomstwoord
- Woordje Bureau Arbitrage
- Varia
- Quiz
- Kaas- en wijnproeverij

We hopen u en uw partner te mogen verwelkomen op 20 november vanaf 19u30 in de Wildeman te Tielt.

Artikel Weekbode 23 oktober
2015-10-26 00:00:00

Artikel Weekbode 23 oktober

Artikel over onze vriendenkring in De Weekbode van 23 oktober.

Vriendenkring Scheidsrechters Tielt en omliggende neemt hoge vlucht “ Contact bewaren onder de scheidsrechters”

TIELT- De vriendenkring van de scheidsrechters Tielt en omliggende is een van de negen vriendenkringen van referees in onze provincie. Met zijn 42 leden is de vereniging een hoogvlieger. “ Een scheidsrechtersvriendenkring is een verzameling van scheidsrechters uit dezelfde regio die onderling en op maandelijkse basis goede contacten met elkaar onderhouden, waar ieder lid eens zijn hart kan luchten over wedstrijdgebeurtenissen en steun of begrip kan krijgen van collega’s. Deze versterking van de onderlinge band, zou ook voor een positieve uitstraling moeten zorgen op het veld zelf, en dan is de opdracht van de vriendenkring al voor een stuk geslaagd “ steekt de 20- jarige voorzitter Jordy Vermeire van wal .” Ik volgde Tom Vanpoucke op die omwille van zijn beroepsbezigheden de nodige vrije tijd niet meer kon vrijmaken. Ik beschik als tweedejaarsstudent bachelor aan de Artevelde Hogeschool over de nodige vrije tijd om de functie degelijk in te vullen en me ervoor in te zetten.. Daar ik ook heel jong met arbitrage begonnen ben, en momenteel reeds tot in 3de klasse fluit, kan ik ook voor de volledige vriendenkring een voorbeeld en een positieve meerwaarde zijn voor de scheidsrechters uit onze regio.

Werking
“ Maandelijks vergaderen we op de derde vrijdag ,” pikt Jordy weer in.” We zorgen voor afwisseling in de activiteiten. De boog moet niet altijd gespannen zijn. We proberen drie tot vier keer een gastspreker uit te nodigen, vorige vrijdag was dat eerste klasse scheidsrechter Joeri Van De Velde, volgende maand is er een kaas- en wijnproeverij. Daarnaast is een van onze voornaamste taken naar de clubs stappen om hen warm te maken om scheidsrechters te rekruteren. Nieuwelingen zetten we dan aan om de scheidsrechterscursus te volgen. Deze wordt nu niet meer door de afzonderlijke vriendenkringen gegeven, maar op 2 of 3 centrale locaties. De cursus bestaat uit twee zaterdagvoormiddagen theorie en een examenproef een week later, die is gekoppeld aan een praktisch gedeelte.” Kunnen jonge mensen nog warm gemaakt worden om scheidsrechter te worden? “Er zijn nog kandidaten die het willen proberen. Als vriendenkring proberen wij ons hobby in een positief daglicht te stellen.
Doch maatschappelijke evoluties en vele nieuwe ontspanningmogelijkheden doen velen na enige tijd afhaken. Daarom wordt de vijver waarin we moeten vissen alsmaar kleiner en kleiner. Daarom doen we nogmaals een warme oproep aan alle omliggende voetbalverenigingen om gemotiveerde spelers, die onvoldoende talent hebben om door te stromen naar het eerste elftal, maar toch betrokken willen blijven met het voetbalspelletje, aan te spreken en door te sturen om ref te worden. Want zonder scheids, geen wedstrijd !

”Het bestuur bestaat uit voorzitter : Jordy Vermeire, secretaris : Nico Roose, penningmeester : Jonas Fockedey en de leden : Koen Vandoorn, Stephanie Van Damme, Hannes Danckaert, Andy Vermeulen, Stijn Demeulemeester en Tom Vanpoucke.” (FBR)

Training oktober
2015-10-08 00:00:00

Training oktober

De training van oktober zal doorgaan op dinsdag 13 oktober.
De training start om 19h 15. Gelieve dus tijdig aanwezig te zijn in de oude kleedkamers van KVC Wingene.

Quiz Luc Matthys 2015
2015-09-29 00:00:00

Quiz Luc Matthys 2015

Zoals elk jaar organiseerde onze vriendenkring de Quiz Luc Matthys.
Dit jaar deden er 10 teams mee die streden om de fel beheerde wisselbeker en de eer.
Na 10 spannende rondes werd uiteindelijk de Vriendenkring van Kortrijk de verdiende winnaar. Proficiat aan Jan, Geert & Geert!
Ook willen we alle mensen die geholpen hebben met de quiz bedanken!

Eindstand
1. Kortrijk
2. Tielt 1
3. Gistel
4. Oostende
5. Tielt2
6. Ieper2
7. Ieper1
8. Roeselare
9. Menen
10. Beveland

Vergadering oktober
2015-09-29 00:00:00

Vergadering oktober

Op vrijdag 16 oktober hebben we niemand minder dan topscheidsrechter Joeri Van de Velde als gastspreker.
Meer info is er binnenkort te vinden op onze website.

Quiz Luc Matthys 2015
2015-09-19 00:00:00

Quiz Luc Matthys 2015

Zoals elk jaar organiseert onze Vriendenkring de Quiz Luc Matthys.
Iedereen is van harte welkom om zijn favoriete Vriendenkring aan te moedigen dit vanaf 19h 30.

De quiz gaat door in Club 77 (Henri D'hontstraat 42, Schuiferskapelle).

Afmeldingen
2015-09-02 00:00:00

Afmeldingen

De vervangingen tijdens het weekend worden niet langer door Dhr. Adam gedaan.
Indien u moet afzeggen voor een jeugd- reserve- corpo- of dameswedstrijd kan u op zaterdag en zondag tussen 09u00 en 11u00 terecht op het nummer van het secretariaat 050/386691

Codes verslagen
2015-08-26 00:00:00

Codes verslagen

Vanaf komend seizoen wordt een aanpassing doorgevoerd aan het digitaal scheidsrechters verslag.
Vanaf 26 augustus 2015 is het verplicht gebruik te maken van een Code voor een bepaalde overtreding.

De handleiding vindt u hier.

Deze codes omvatten 3 items :
- A : spelers
- B : niet-spelers (afgevaardigde, coach )
- C : clubs
Indien u als scheidsrechter technische problemen mocht ondervinden bij het invullen van een code kan u steeds contact opnemen met de ondersteunende dienst via support@footbel.com
Het spreekt voor zich dat indien er om welke reden dan ook geen digitaal wedstrijdblad gebruikt kan worden, alles op de oude manier dient verwerkt te worden.

Aankoop Patrick Kledij
2015-08-25 00:00:00

Aankoop Patrick Kledij

Net zoals vorig jaar kun je via de Vriendenkring terug een een sterk verminderde prijs Patrick kledij aankopen.

Patrick outfit korte mouwen: €31,2
Patrick outfit lange mouwen: €33
Patrick kousen: €5,4

Andere artikelen van Patrick vindt je terug in de catalogus.
Download hem hier.
Deze artikelen zijn allemaal aan 40% korting.

Al uw bestellingen kunt u doormailen naar Jordy Vermeire.
De eerste grote bestelling zal afgerond worden op 1 september.

Raadpleeg de spelreglementen voor de jeugd 2015-2016
2015-08-22 00:00:00

Raadpleeg de spelreglementen voor de jeugd 2015-2016

Van 2 tegen 2 tot 11 tegen 11: een handig overzicht van de spelreglementen voor de jeugd 2015-2016.

Een overzicht van de belangrijkste spelregels voor de jeugd tijdens het seizoen 2015-2016, voor iedereen die in het jeugdvoetbal actief is: spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, supporters, ... : download het hier! Je vindt er ook een opsomming van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige seizoen.

Campagne 'Word Scheidsrechter'
2015-08-18 00:00:00

Campagne 'Word Scheidsrechter'

We hebben scheidsrechters nodig!
Want GEEN SCHEIDSRECHTERS = GEEN VOETBAL


Word scheidsrechter!

VOOWAARDEN:
- M/V min. 15 jaar
- Volgen van een gratis lessenreeks in september of januari
- Slagen voor een theoretisch en praktisch examen

VOORDELEN:
- Vergoeding per gefloten wedstrijd en verplaatsingskosten
- Gratis andere wedstrijden bijwonen in de Jupiler Pro League, Rode Duivels, ...!
- Ben je al speler? Je kan voetballen en arbitreren perfect combineren!

CURSUS WEST-VLAANDEREN

Cursusdata: zaterdag 19/09/2015, zaterdag 26/09/2015 en zaterdag 03/10/2015 van 9u tot 12.30u

Cursuslocatie (je kiest 1 van deze 3 locaties uit ):
- Bondsgebouw Brugge - Abdijbekestraat 10 - 8200 SINT ANDRIES BRUGGE
- De Klokke - Graaf Boudewijn IX-laan 2 - 8500 KORTRIJK
- Augustijnenpark - Augustijnenstraat 35B - 8900 IEPER

INSCHRIJVEN ( kies één van de twee opties)
1. Vul het online formulier in: http://belgianfootball.be/nl/inschrijven-voor-een-opleiding-tot-scheidsrechter

2. Of neem contact op met het secretariaat van de Scheidsrechterscommissie van jouw provincie: http://belgianfootball.be/nl/waar-vind-je-ons

Geboorte van Julie
2015-08-07 00:00:00

Geboorte van Julie

Een beetje sneller dan verwacht is deze ochtend Julie geboren. De kleine zus van Tristan is 51 cm, 3,690kg en gezond. Proficiat aan de fiere mama en papa, Gwendolien en Stijn.

Cursus Scheidsrechter
2015-07-30 00:00:00

Cursus Scheidsrechter

Zoals elk seizoen zijn wij als Koninklijke Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende op zoek naar nieuwe scheidsrechters.
De Vriendenkring organiseert vanaf september de cursus ism. de Vlaamse Voetbalfederatie.

De lessen houden in dat u interactief aan de hand van powerpoints en filmjes het voetbalregelement leert kennen.

Ook ligt de nadruk op de praktijk kant van het scheidsrechter zijn. Zo krijg je enkele jeugdwedstrijden een begeleider mee die je zal helpen verder te groeien. Alsook opvolging verder in het seizoen.

Voelt u zich geroepen om deze pracht hobby zelf uit te oefenen en om de nieuwe Bart Vertenten te worden.
Twijfel dan niet en contacteer: info@scheidsrechterstielt.be

Meer info is er ook te vinden op onze website of via onze sociale media kanalen.

www.scheidsrechterstielt.be
Facebook : Scheidsrechters Tielt
Twitter : @scheidstielt

Provinciale Algemene Vergadering 2015
2015-07-17 00:00:00

Provinciale Algemene Vergadering 2015

De Koninklijke Vriendenkring der Scheidsrechters Roeselare, Izegem en omliggende organiseert dit jaar de Provinciale Algemene Vergadering van de West-Vlaamse scheidsrechters.
Deze gaat door te Izegem, cultuurcentrum DE LEEST, Sint-Jorisstraat 62 en dit op vrijdag 28/08/2015 vanaf 18u met de eigenlijke start van de vergadering om 19u30.

Deze unieke vergadering onder scheidsrechters is het moment om bij te praten over het afgelopen seizoen en vooruit te zien naar het nieuwe. Je kan ondertussen nog eens de (ex-)collega’s uit de verschillende afdelingen ontmoeten en er zullen zeker verschillende anekdotes terug opflakkeren.

Naar aanleiding van de vele wijzigingen die in onze scheidsrechterswereld worden doorgevoerd, heeft de vriendenkring van Roeselare ervoor geopteerd om hierop enkele pasklare antwoorden te formuleren. Daarom ook dat De Heer Jean-Baptiste Bultinck, van het Referee Management Office, als centrale gast zal fungeren op onze vergadering.

Na de vergadering, is er nog ruimschoots de tijd voor een frisse pint of frisdrank en kan u aansluiten voor een lekkere maaltijd: beenham met frietjes en groentjes voor de democratische prijs van 15 euro.

Meer info hieromtrent vindt u op de website van de Roeselaarse vriendenkring: rodenbachfluiters.be

We rekenen op jullie talrijke aanwezigheid!

Promotie
2015-06-13 00:00:00

Promotie

Proficiat aan Luc Bulckaert met zijn promotie van P4 naar P3!
Veel succes Luc!

R.I.P. Michel Deschamps
2015-05-29 00:00:00

R.I.P. Michel Deschamps

Oud Opleider PSC WVL & ontvangst scheidsrechters Moeskroen.

Promotie
2015-05-19 00:00:00

Promotie

Onze voorzitter Jordy Vermeire heeft gisteren heugelijk nieuws gekregen!
Hij mag na één seizoen in 4de Nationale volgend seizoen aantreden in 3de Nationale!

Proficiat!

Voetbal tornooi
2015-05-16 00:00:00

Voetbal tornooi

Na de overwinning van vorig jaar lagen de ambities net iets hoger dan andere jaren bij onze spelers.
We zaten in een poule tegen VK Menen, VK Brugge en VK Kortrijk.

De eerste wedstrijd wonnen we met 2-0 tegen de collega's en organiserende vrienden uit Menen.
De wedstrijd tegen VK Brugge verloren we nipt met 2-1. Om alsnog de kwartfinales en zelf de finale te halen moesten we winnen tegen Kortrijk. Jammer genoeg eindigde de wedstrijd met een gelijkspel (2-2). Na de strafschoppen wist Kortrijk alsnog de wedstrijd te winnen.

Doordat we een minder doelpunten saldo hadden dan Kortrijk moesten we het opnemen tegen VK Roeselare. Na alweer een sterke wedstrijd moesten we het onderspit delven en verloren we met 2-1.

Voor de 7 & 8ste plaats mochten we het opnieuw opnemen tegen VK Menen en wonnen we zoals de eerste wedstrijd. Deze keer met een 1-0.

Het bestuur dankt dan ook alle spelers, trainers en supporters voor hun aanwezigheid en inzet.

Voetbal tornooi 2015
2015-04-20 00:00:00

Voetbal tornooi 2015

Zoals elk jaar strijden de West-Vlaamse vriendenkringen in een partijtje voetbal wie de Wisselbeker Fernand D'Hondt mee naam huis mag nemen.
Dit jaar gaat het tornooi door op 14 mei met als locatie de velden van Wervik. Onze vriendenkring mag het in de poules opnemen tegen: Brugge, Menen en Kortrijk.

Ons speelschema ziet er als volgt uit:
10h00 Tielt - Menen
11h20 Tielt - Brugge
13h30 Tielt - Kortrijk

De kwartfinales vinden plaats om 14h50 en 15h30.

De halve finales vinden plaats om 16h00 en 16h30.

De finale wordt gespeeld om 17u.

We nodigen dan ook graag alle supporters uit om ons te komen aanmoedigen en de beker voor het tweede jaar op rij terug mee te nemen naar Tielt.

Paasontbijt
2015-04-07 00:00:00

Paasontbijt

Net zoals vorig jaar organiseren we een paasontbijt en een paaseieren raap voor de kleinsten.

Jullie zijn van harte welkom zaterdag 11 april vanaf 9u 30 in Ter Deeve te Meulebeke.

Ledenvergadering Maart
2015-03-19 00:00:00

Ledenvergadering Maart

Graag nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering op vrijdag 20 maart om 19u30 in De Wildeman te Tielt.

Op de agenda van de vergadering:
- Algemene info over werking en activiteiten
- Woordje PSC
- Vragen van leden
- Quiz
- Gastspreker is Kurt Hovelijnck, voormalig profwielrenner bij ondermeer Quick Step.

Hovelijnck begon zijn carrière in 2004 als stagiair bij Jong Vlaanderen 2016. In 2005 kreeg hij een profcontract bij Chocolade Jacques. Op 17 maart 2009 kwam hij tijdens een training zwaar ten val, hierbij liep hij een schedelbreuk op. Hij droeg geen helm.

Op 7 april 2009 ontwaakte hij uit zijn coma en mocht hij de intensieve zorgen verlaten.
Eind 2013 stopte hij met de sport.

Afgelastingen
2015-02-26 00:00:00

Afgelastingen

Het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen heeft beslist om tijdens de periode van 27 februari 2015 tot en met 2 maart 2015 over te gaan tot een algemene afgelasting van :

Reserven en Jeugd
Bedrijfsvoetbal
G-voetbal

Tornooien in zaal mogen doorgaan.
Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein worden wel toegestaan.

Vergadering februari
2015-02-11 00:00:00

Vergadering februari

Voor de leden vergadering van februari hebben we niemand minder dan onze West-Vlaamse topper in 1ste Nationale Frederik Geldhof uitgenodigd. Wij hopen u allen tot mogen verwelkomen!

Datum: 20 februari
Uur: 19h30
Locatie: De Wildeman te Tielt

Sportabedevaart
2015-02-08 00:00:00

Sportabedevaart

73° Sportabedevaart op zaterdag 14 februari 2015 om 10u in de St.Godelievekerk te Roeselare

Je bent van harte welkom.

Diaken Marc Rommelaere Proost voetbal W.Vl

Best of Belgian Football - Ekickoff
2015-01-22 00:00:00

Best of Belgian Football - Ekickoff

Beste scheidsrechters,

De KBVB lanceerde vandaag Best of Belgian Football, de handigste voetbal-app en een nieuwe competitie. Met de Best of Belgian Football-app heb je alle info over het Belgisch voetbal binnen handbereik.

BBF geeft je ook de mogelijkheid om de wedstrijden te beoordelen op basis van sfeer, spektakel en respect. Als scheidsrechters hebben jullie op dit vlak een belangrijke rol te vervullen. Na afloop van elke wedstrijd en alvorens het wedstrijdblad af te sluiten, voegen jullie punten toe voor sfeer, spektakel en respect (zie printscreen in bijlage). Alle punten worden nadien in een compleet nieuw klassement gebundeld om de beste clubs op het einde van het seizoen te belonen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Inschrijven Extra Time
2015-01-20 00:00:00

Inschrijven Extra Time

Zoals vorig jaar gaan we ook dit jaar naar een uitzending van het VRT programma 'Extra Time'.

Maandagavond 9 maart worden we in de gebouwen van VRT verwacht.
Het uur wordt later meegedeeld.

Wie zich wil inschrijven om mee te gaan kan dit door een mail te sturen naar info@scheidsrechterstielt.be.

Wees rap want er zijn maar 20 plaatsen gereserveerd!

Afgelastingen - WVL
2015-01-15 00:00:00

Afgelastingen - WVL

Het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen heeft beslist om tijdens de periode van 16 januari 2015 tot en met 19 januari 2015 over te gaan tot een algemene afgelasting van :

Reserven en Jeugd
Bedrijfsvoetbal
G-voetbal

Tornooien in zaal mogen doorgaan.
Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein worden wel toegestaan.

Afgelastingen
2015-01-08 00:00:00

Afgelastingen

UPDATE 7/01/15 20:54

Beste collega’s,

Het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen heeft beslist om tijdens de periode van 9 januari 2015 tot en met 12 januari 2015 over te gaan tot een algemene afgelasting van :
Reserven en Jeugd
Bedrijfsvoetbal
G-voetbal
Tornooien in zaal mogen doorgaan.
Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein worden wel toegestaan.

NATIONALE
VOETBAL
09/01/2015 - 12/01/2015
Het Sportcomité Competities kondigt de volgende afgelastingen aan voor de periode gaande van vrijdag 09 tot en met maandag 12/1/2015 :

-Pro League: algemene afgelasting van alle kampioenschapswedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden van de elitejeugd voor de periode van vrijdag 09 januari tot en met zondag 11 januari 2015. De kampioenschapswedstrijden zullen gespeeld worden op 11 april 2015. Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein worden wel toegestaan.

- Afdelingen 2 Nat., 3 Nat. en Bevorderingen: algemene afgelasting van alle kampioenschapswedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden van de beloften D2 en nationale reserven. Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein worden wel toegestaan. De kampioenschapswedstrijden van de eerste ploegen gaan wel door, de scheidsrechter beslist ter plaatse.

- Jeugd elite 2 en interprovinciale jeugd : algemene afgelasting van alle kampioenschapswedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden. Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein worden wel toegestaan.

- BeNe League en Dames Nationale : algemene afgelasting van alle vriendschappelijke wedstrijden. Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein worden wel toegestaan. De kampioenschapswedstrijden van de eerste ploegen gaan wel door, de scheidsrechter beslist ter plaatse.

Beste wensen
2014-12-24 00:00:00

Beste wensen

Wij wensen u namens de Vriendenkring Scheidsrechters Tielt & Omliggende prettige feestdagen en een sportief 2015.

Kerstboodschap Marc Rommelaere
2014-12-22 00:00:00

Kerstboodschap Marc Rommelaere

Voorbeeldfunctie……………….bestaat dat nog? Onze recente en vroegere geschiedenis toont steeds opnieuw aan dat oorlogen, geweld en agressie steeds in- en tussen volkeren aanwezig waren. De herdenking van de I°Wereldoorlog is daar maar één van. De gruwheden onder volkeren in Syrië, Irak, Egypte, Afrika tonen steeds opnieuw aan tot wat mensen, individuen en groepen in staat zijn. Dat er niet veel nodig is om individuen op te jutten, om hen te laten indoctrineren en zodoende te laten inpalmen door allerlei groeperingen en milities die de wereld zullen veranderen, de zo gezegde wereldverbeteraars. Wat is er allemaal daar van aan?

Vrouwen en kinderen, ouderlingen zijn meestal de slachtoffers van dergelijke gruwel, onschuldige slachtoffers, velen die dat allemaal niet wensen mee te maken. De tijden herhalen zich maar, eigenlijk leert men maar bitter weinig uit het verleden. Het moet je maar overkomen net op die plaats waar je woont.

Ook binnen ons klein landje wordt af en toe wel eens oorlogje gespeeld weliswaar van een heel ander niveau. Op politiek vlak wordt er vaak op mekaar geschoten;is het moeilijk om in zo’n niemendalle landje wat harmonie te vinden?

We zijn over de helft van de voetbalcompetitie en bepaalde Heren laten reeds van zich horen. Mannen met geld en geld is synoniem van macht. Als je meent aan de macht te zijn en macht te hebben dan ben je overtuigd dat je je veel kunt permitteren. Deze roepers halen de pers en de media speelt daar graag op in, want dat is toch sensatie! Van dat soort van media aandacht houden beide partijen. Zo houdt de ene wel de andere in leven. Is dat de vrijheid van pers, de vrijheid van meningsuiting die sommigen bedoelen? Is het dat soort van praktijken die zal maken dat de sfeer en de mentaliteit binnen het gehele voetballandschap zal verbeteren?

Wat me hierbij opvalt is dat diezelfde Heren maar verder hun ding doen. In het slechtste geval een boete maar wat betekent dat voor die Heren? Daar draaien ze zich niet voor om! Dergelijke openlijke negatieve commentaren wakkeren alleen maar de gemoederen bij spelers en supporters aan. Jongeren zien dat dit allemaal mag en getolereerd wordt, vandaar dat sommigen uitlatingen doen waarvan je even kunt schrikken.

Waar blijft de voorbeeldfunctie van die Heren verantwoordelijken? Of mag je dit ook al niet meer verwachten?

Het is een steeds weerkerend refrein: als een ploeg slecht speelt of dat het niet loopt zoals verhoopt dan is het vaak om niet te zeggen meestal de scheidsrechter kop van jut. Men houdt eerst spelers uitverkoop; strijkt de nodige centen op, koopt een aantal derderangs nieuwelingen en het loopt van geen kant. Het volgende is ook een steeds terugkerend cliché: als een ploeg slecht speelt dan is meestal de mentaliteit en sfeer onder zero. Als een ploeg slecht speelt dan worden ze meestal gedomineerd wat betekent dat de andere ploeg veel meer balbezit heeft, technisch beter voetbalt en veel meer in het strafschopgebied opduikt. Uiteraard betekent dat die zwakkere ploeg méér fouten dient te maken om de andere, betere ,te kunnen afstoppen en zo, zo hangt het ene aan het andere. En precies dat dat lees je of hoor je niet in commentaren, nochtans het waren stuk voor stuk sterke transfers.

Een vechtpartijtje met woorden, uitlatingen, reacties, scheldwoorden, betichtingen ook dat is oorlogje voeren, ook dat is onderuit schoffelen.

Wordt het stilaan niet de tijd dergelijke Heren terug te fluiten? Maar door wie? Hebben deze Heren het ook niet precies voor het zeggen! Hebben anderen hen niet nodig? En zo hangt elkeen aan elkeen en is het uiteindelijk steeds de macht van de sterkste die het haalt. En als het moet worden de allerbeste advocaten er op geplakt. Geen enkel probleem voor sommigen, dit is steeds betaalbaar. Advocaten die vet betaald worden en die toch steeds de juiste opening vinden om hun cliënt er ongeschonden door te schuiven.

Bij dit alles zou je je warempel moedeloos kunnen voelen. En toch, blijven geloven in het goede, geloven en weten dat er mensen zijn die het goed bedoelen. Van deze positief ingestelde mensen worden er geen interviews afgenomen, dat is maar te gewoon. Meestal blazen ze niet zo hoog van de toren. Het zijn vaak de stille werkers die het toch maar blijven doen……voor een appel en een ei of voor niets of voor een pint en een boterham met een beetje beleg op. Voor deze mensen doen we het, deze verdienen het om ondanks verlies, ondanks slecht klassement geapprecieerd te worden. Met deze goedmenende clubleiders, trainers, spelers samen een pint drinken is best gezellig. Openheid ja maar alleen met diegenen die met deze openheid overweg kunnen. Openheid met inhoud om te gebruiken, om te misbruiken sluit op termijn alle deuren. Spijtig als je het mij vraagt.

Stille getuigen zijn meestal wel voorbeelden van hoe het zou moeten. In alle bescheidenheid zijn ze niet alleen aanwezig maar hun zijn roept vragen op. Laten we ons vooral aan hen spiegelen, aan hen kunnen we ons optrekken om onze hobby verder te kunnen beoefenen. Of je nu bestuurslid, trainer, speler,supporter, scheidsrechter bent weet dat we mekaar hard nodig hebben, de een kan niet zonder de ander. Vergissingen zullen vanuit welke invalshoek ook altijd gemaakt worden, vraag is: mag je je nog op vandaag vergissen? Moet je steeds de perfectie nastreven? Mag het ook met iets minder? Moet je steeds op de toppen van je tenen staan? Is dit niet een beetje de ziekte van deze tijd! Perfectie, perfectie…………..nog nooit zijn er zoveel mensen, ook jongeren psychisch ziek geweest als op vandaag. Wat betekent dat? Wie staat er daar bij stil?

Als ik soms hoor hoe bepaalde trainers tekeer gaan tegen hun spelertjes van amper 12 jaar en jonger dan zou mijn kind daar geen weekend langer spelen!

Als bepaalde scheidsrechters het zich permitteren van bepaalde damesspelers te kleineren dan hoort dit niet thuis op een voetbalveld!

Als bepaalde spelers vulgaire opmerkingen maken aan het adres van de scheidsrechter dan hoort dat niet thuis op een voetbalveld!

“I have a dream” dat alle betrokken partijen:

*zich realiseren dat we mekaar, allen, nodig hebben om het tot een heerlijke voetbalpartij te brengen.

*dat er steeds kwaliteitsverschillen zullen zijn tussen spelers, tussen trainers, tussen scheidsrechters.

*Dat we er van uitgaan dat elkeen met de beste intenties aan een wedstrijd begint

*Dat elke aanwezige speler fouten kan maken, trainer tactische vergissingen maakt, scheidsrechters verkeerde beslissingen kunnen nemen. Dat we niet steeds achter elk van deze vergissingen iets moeten zoeken.

*Dat we na elke wedstrijd mekaar op een respectvolle manier benaderen.

Moesten we allen de intentie hebben om dit alles te proberen na te streven dan zouden we op zijn minst een andere mentaliteit ervaren, waar uiteindelijk iedereen veel beter van wordt. Mocht dit op termijn zo zijn………………….

Diaken Marc Rommelaere Proost van het voetbal in W.Vl

2014-11-19 00:00:00

Kerstmarkt

Bezoek ons kerstkraampje op de kerstmarkt in Wingene. Op zaterdag 13 december zijn jullie allen welkom vanaf 16h tot ... Enkel en alleen bij ons kan je het bier 'Blinde Mol' proeven! En natuurlijk nog zoveel meer.

Nieuwe gerechtigde correspondent
2014-11-18 00:00:00

Nieuwe gerechtigde correspondent

Wijziging: Vanaf 1 december is Jordy Vermeire de nieuwe gerechtigde correspondent van de vriendenkring ipv. Bart Defour.

Toelichting Referee Office - Jupiler Pro League, speeldag 11
2014-11-08 00:00:00

Toelichting Referee Office - Jupiler Pro League, speeldag 11

>> Beelden <<

Een doelman wordt geacht de bal in bezit te hebben als hij de bal:

Tussen zijn handen houdt of tussen zijn hand en enig ander oppervlak heeft (bv. grond, eigen lichaam);
Op zijn vlakke hand houdt;
Op de grond laat terugbotsen of in de lucht gooit.
Een doelverdediger in het bezit van de bal mag niet aangevallen worden door een tegenspeler.

spelregels pg 114 – Regel 12 – Overtredingen en onsportief gedrag

De scheidsrechter heeft bijgevolg een correcte beslissing genomen door het doelpunt van Bjorn Ruytinx niet toe te kennen.

Twee nieuwe leden
2014-11-07 00:00:00

Twee nieuwe leden

Onze vriendenkring heeft er na 25 oktober twee nieuwe leden bij. Robbe Haeck en Stijn Janssens volgenden 2 maanden lang de cursus om scheidsrechter te worden. Wij wensen ze namens de vriendenkring dan ook veel succes met hun eerste wedstrijden. De eerste wedstrijd van Robbe Haeck is op zaterdag 15 november op de velden van Ardooie.

Foto's 60 jaar bestaan
2014-11-07 00:00:00

Foto's 60 jaar bestaan

Naar aanleiding van het 60 jaar bestaan van onze vriendenkring gaven wij op vrijdag 24 oktober een receptie voor heel wat genodigden. Foto's zijn te vinden op de foto pagina.

Sponsors
2014-11-06 00:00:00

Sponsors

Bekijk alle onze sponsors via de rubriek Partners. Wij danken hen alvast voor de jaarlijkse steun.

Go to Top