Artikel Weekbode 23 oktober

Artikel Weekbode 23 oktober

Artikel over onze vriendenkring in De Weekbode van 23 oktober.

Vriendenkring Scheidsrechters Tielt en omliggende neemt hoge vlucht “ Contact bewaren onder de scheidsrechters”

TIELT- De vriendenkring van de scheidsrechters Tielt en omliggende is een van de negen vriendenkringen van referees in onze provincie. Met zijn 42 leden is de vereniging een hoogvlieger. “ Een scheidsrechtersvriendenkring is een verzameling van scheidsrechters uit dezelfde regio die onderling en op maandelijkse basis goede contacten met elkaar onderhouden, waar ieder lid eens zijn hart kan luchten over wedstrijdgebeurtenissen en steun of begrip kan krijgen van collega’s. Deze versterking van de onderlinge band, zou ook voor een positieve uitstraling moeten zorgen op het veld zelf, en dan is de opdracht van de vriendenkring al voor een stuk geslaagd “ steekt de 20- jarige voorzitter Jordy Vermeire van wal .” Ik volgde Tom Vanpoucke op die omwille van zijn beroepsbezigheden de nodige vrije tijd niet meer kon vrijmaken. Ik beschik als tweedejaarsstudent bachelor aan de Artevelde Hogeschool over de nodige vrije tijd om de functie degelijk in te vullen en me ervoor in te zetten.. Daar ik ook heel jong met arbitrage begonnen ben, en momenteel reeds tot in 3de klasse fluit, kan ik ook voor de volledige vriendenkring een voorbeeld en een positieve meerwaarde zijn voor de scheidsrechters uit onze regio.

Werking
“ Maandelijks vergaderen we op de derde vrijdag ,” pikt Jordy weer in.” We zorgen voor afwisseling in de activiteiten. De boog moet niet altijd gespannen zijn. We proberen drie tot vier keer een gastspreker uit te nodigen, vorige vrijdag was dat eerste klasse scheidsrechter Joeri Van De Velde, volgende maand is er een kaas- en wijnproeverij. Daarnaast is een van onze voornaamste taken naar de clubs stappen om hen warm te maken om scheidsrechters te rekruteren. Nieuwelingen zetten we dan aan om de scheidsrechterscursus te volgen. Deze wordt nu niet meer door de afzonderlijke vriendenkringen gegeven, maar op 2 of 3 centrale locaties. De cursus bestaat uit twee zaterdagvoormiddagen theorie en een examenproef een week later, die is gekoppeld aan een praktisch gedeelte.” Kunnen jonge mensen nog warm gemaakt worden om scheidsrechter te worden? “Er zijn nog kandidaten die het willen proberen. Als vriendenkring proberen wij ons hobby in een positief daglicht te stellen.
Doch maatschappelijke evoluties en vele nieuwe ontspanningmogelijkheden doen velen na enige tijd afhaken. Daarom wordt de vijver waarin we moeten vissen alsmaar kleiner en kleiner. Daarom doen we nogmaals een warme oproep aan alle omliggende voetbalverenigingen om gemotiveerde spelers, die onvoldoende talent hebben om door te stromen naar het eerste elftal, maar toch betrokken willen blijven met het voetbalspelletje, aan te spreken en door te sturen om ref te worden. Want zonder scheids, geen wedstrijd !

”Het bestuur bestaat uit voorzitter : Jordy Vermeire, secretaris : Nico Roose, penningmeester : Jonas Fockedey en de leden : Koen Vandoorn, Stephanie Van Damme, Hannes Danckaert, Andy Vermeulen, Stijn Demeulemeester en Tom Vanpoucke.” (FBR)

Go to Top