Kerstboodschap Marc Rommelaere

Kerstboodschap Marc Rommelaere

Voorbeeldfunctie……………….bestaat dat nog? Onze recente en vroegere geschiedenis toont steeds opnieuw aan dat oorlogen, geweld en agressie steeds in- en tussen volkeren aanwezig waren. De herdenking van de I°Wereldoorlog is daar maar één van. De gruwheden onder volkeren in Syrië, Irak, Egypte, Afrika tonen steeds opnieuw aan tot wat mensen, individuen en groepen in staat zijn. Dat er niet veel nodig is om individuen op te jutten, om hen te laten indoctrineren en zodoende te laten inpalmen door allerlei groeperingen en milities die de wereld zullen veranderen, de zo gezegde wereldverbeteraars. Wat is er allemaal daar van aan?

Vrouwen en kinderen, ouderlingen zijn meestal de slachtoffers van dergelijke gruwel, onschuldige slachtoffers, velen die dat allemaal niet wensen mee te maken. De tijden herhalen zich maar, eigenlijk leert men maar bitter weinig uit het verleden. Het moet je maar overkomen net op die plaats waar je woont.

Ook binnen ons klein landje wordt af en toe wel eens oorlogje gespeeld weliswaar van een heel ander niveau. Op politiek vlak wordt er vaak op mekaar geschoten;is het moeilijk om in zo’n niemendalle landje wat harmonie te vinden?

We zijn over de helft van de voetbalcompetitie en bepaalde Heren laten reeds van zich horen. Mannen met geld en geld is synoniem van macht. Als je meent aan de macht te zijn en macht te hebben dan ben je overtuigd dat je je veel kunt permitteren. Deze roepers halen de pers en de media speelt daar graag op in, want dat is toch sensatie! Van dat soort van media aandacht houden beide partijen. Zo houdt de ene wel de andere in leven. Is dat de vrijheid van pers, de vrijheid van meningsuiting die sommigen bedoelen? Is het dat soort van praktijken die zal maken dat de sfeer en de mentaliteit binnen het gehele voetballandschap zal verbeteren?

Wat me hierbij opvalt is dat diezelfde Heren maar verder hun ding doen. In het slechtste geval een boete maar wat betekent dat voor die Heren? Daar draaien ze zich niet voor om! Dergelijke openlijke negatieve commentaren wakkeren alleen maar de gemoederen bij spelers en supporters aan. Jongeren zien dat dit allemaal mag en getolereerd wordt, vandaar dat sommigen uitlatingen doen waarvan je even kunt schrikken.

Waar blijft de voorbeeldfunctie van die Heren verantwoordelijken? Of mag je dit ook al niet meer verwachten?

Het is een steeds weerkerend refrein: als een ploeg slecht speelt of dat het niet loopt zoals verhoopt dan is het vaak om niet te zeggen meestal de scheidsrechter kop van jut. Men houdt eerst spelers uitverkoop; strijkt de nodige centen op, koopt een aantal derderangs nieuwelingen en het loopt van geen kant. Het volgende is ook een steeds terugkerend cliché: als een ploeg slecht speelt dan is meestal de mentaliteit en sfeer onder zero. Als een ploeg slecht speelt dan worden ze meestal gedomineerd wat betekent dat de andere ploeg veel meer balbezit heeft, technisch beter voetbalt en veel meer in het strafschopgebied opduikt. Uiteraard betekent dat die zwakkere ploeg méér fouten dient te maken om de andere, betere ,te kunnen afstoppen en zo, zo hangt het ene aan het andere. En precies dat dat lees je of hoor je niet in commentaren, nochtans het waren stuk voor stuk sterke transfers.

Een vechtpartijtje met woorden, uitlatingen, reacties, scheldwoorden, betichtingen ook dat is oorlogje voeren, ook dat is onderuit schoffelen.

Wordt het stilaan niet de tijd dergelijke Heren terug te fluiten? Maar door wie? Hebben deze Heren het ook niet precies voor het zeggen! Hebben anderen hen niet nodig? En zo hangt elkeen aan elkeen en is het uiteindelijk steeds de macht van de sterkste die het haalt. En als het moet worden de allerbeste advocaten er op geplakt. Geen enkel probleem voor sommigen, dit is steeds betaalbaar. Advocaten die vet betaald worden en die toch steeds de juiste opening vinden om hun cliënt er ongeschonden door te schuiven.

Bij dit alles zou je je warempel moedeloos kunnen voelen. En toch, blijven geloven in het goede, geloven en weten dat er mensen zijn die het goed bedoelen. Van deze positief ingestelde mensen worden er geen interviews afgenomen, dat is maar te gewoon. Meestal blazen ze niet zo hoog van de toren. Het zijn vaak de stille werkers die het toch maar blijven doen……voor een appel en een ei of voor niets of voor een pint en een boterham met een beetje beleg op. Voor deze mensen doen we het, deze verdienen het om ondanks verlies, ondanks slecht klassement geapprecieerd te worden. Met deze goedmenende clubleiders, trainers, spelers samen een pint drinken is best gezellig. Openheid ja maar alleen met diegenen die met deze openheid overweg kunnen. Openheid met inhoud om te gebruiken, om te misbruiken sluit op termijn alle deuren. Spijtig als je het mij vraagt.

Stille getuigen zijn meestal wel voorbeelden van hoe het zou moeten. In alle bescheidenheid zijn ze niet alleen aanwezig maar hun zijn roept vragen op. Laten we ons vooral aan hen spiegelen, aan hen kunnen we ons optrekken om onze hobby verder te kunnen beoefenen. Of je nu bestuurslid, trainer, speler,supporter, scheidsrechter bent weet dat we mekaar hard nodig hebben, de een kan niet zonder de ander. Vergissingen zullen vanuit welke invalshoek ook altijd gemaakt worden, vraag is: mag je je nog op vandaag vergissen? Moet je steeds de perfectie nastreven? Mag het ook met iets minder? Moet je steeds op de toppen van je tenen staan? Is dit niet een beetje de ziekte van deze tijd! Perfectie, perfectie…………..nog nooit zijn er zoveel mensen, ook jongeren psychisch ziek geweest als op vandaag. Wat betekent dat? Wie staat er daar bij stil?

Als ik soms hoor hoe bepaalde trainers tekeer gaan tegen hun spelertjes van amper 12 jaar en jonger dan zou mijn kind daar geen weekend langer spelen!

Als bepaalde scheidsrechters het zich permitteren van bepaalde damesspelers te kleineren dan hoort dit niet thuis op een voetbalveld!

Als bepaalde spelers vulgaire opmerkingen maken aan het adres van de scheidsrechter dan hoort dat niet thuis op een voetbalveld!

“I have a dream” dat alle betrokken partijen:

*zich realiseren dat we mekaar, allen, nodig hebben om het tot een heerlijke voetbalpartij te brengen.

*dat er steeds kwaliteitsverschillen zullen zijn tussen spelers, tussen trainers, tussen scheidsrechters.

*Dat we er van uitgaan dat elkeen met de beste intenties aan een wedstrijd begint

*Dat elke aanwezige speler fouten kan maken, trainer tactische vergissingen maakt, scheidsrechters verkeerde beslissingen kunnen nemen. Dat we niet steeds achter elk van deze vergissingen iets moeten zoeken.

*Dat we na elke wedstrijd mekaar op een respectvolle manier benaderen.

Moesten we allen de intentie hebben om dit alles te proberen na te streven dan zouden we op zijn minst een andere mentaliteit ervaren, waar uiteindelijk iedereen veel beter van wordt. Mocht dit op termijn zo zijn………………….

Diaken Marc Rommelaere Proost van het voetbal in W.Vl

Go to Top