Communicatie Bureau Arbitrage

Communicatie Bureau Arbitrage

- Cursus kandidaat. Momenteel 28 kandidaten.
Data: De cursussen zijn op 26/01, 02/02 en 09/02 met dan examen op 16/02.

- We vragen nogmaals met nadruk meerdere keren per week e-kickoff te raadplegen voor wijzigingen in aanduidingen. Pas vanaf een aanpassing op de heel korte termijn wordt er gebeld. Check zeker nog op vrijdag nogmaals je aanduidingen voor het daaropvolgende weekend.

- Vervangingen in J-voetbal respecteren.
Bij de verplichte wissels moeten tussen eerste en tweede quarter alle wisselspelers op het veld komen. Na de rust mag de ploeg terug kiezen met welke ploeg ze starten maar tussen derde en vierde quarter moeten de bankzitters op het veld komen.

Wanneer een speler gekwetst wordt dan mag hij vervangen worden maar die gekwetste speler mag voor de rest van de wedstrijd niet meer opkomen.

We raden ten zeerste aan
1. Juist voor aanvang van de wedstrijd (als de spelers al op het veld staan en wisselspelers in de dugout zijn) heel snel de nummers van de wisselspelers van beide ploegen noteren.
2. Juist voor aanvang tweede quarter snel naar de banken te lopen en daar controleren of de genoteerde nummers niet nog op de bank zitten.
3. Bij aanvang tweede helft opnieuw nummers noteren.
4. Tussen 3e en 4e quarter nummers controleren.
De scheidsrechters zijn verplicht in de rubriek “opmerkingen” op het scheidsrechtersblad te noteren Wanneer ploegen zich niet houden aan het systeem van de verplichte wissels.
De observers worden gevraagd hier strikt op te controleren.

- Een scheidsrechtersverslag dient steeds doorgezonden te worden op de eerste werkdag na de wedstrijd voor 12.00 uur ‘s middags.

- We dringen er ten strengste op aan het wedstrijdblad na de match in te vullen op het terrein en in aanwezigheid van beide afgevaardigden.

- Scheidsrechterskledij voor refs klimmen en dalen Voetbal Vlaanderen zal pas na nieuwjaar beschikbaar zijn. Er wordt tevens een badge gemaakt.

- Kleedkamers dienen soms gedeeld te worden met scheidsrechters < U13. Wij vragen dan ook aan alle partijen om respect te hebben voor elkaar.

- Opletten met kopiëren van niet-beschikbaarheid op een feestdag in de week. Indien wel beschikbaar dit ook zo aangeven.

- Verschijnen voor het repressief comité: het is verplicht dit onder de rubriek “aanmerkingen” te noteren indien er verslag opgemaakt wordt voor feiten die zich tijdens de wedstrijd voordoen.

- Adresgegevens Secretariaat Bureau Arbitrage West-Vlaanderen : Blue Towers, Sluisweg 1 bus 17 te 9000 Gent (09.225.19.73)

- Adresgegevens zittingen Tuchtcomité en Bureau Arbitrage : Regus Roeselare, Kwadestraat 149 te 8800 Roeselare.

Go to Top