Bondsonderscheidingen 17-18

Bondsonderscheidingen 17-18

De scheidsrechters die denken aan de vereiste voorwaarden te voldoen om op het einde van het lopende seizoen in aanmerking te komen voor een “ bondsonderscheiding”, worden verzocht – UITERLIJK OP 15 MAART 2018 - een schriftelijke aanvraag (brief, email) bij Bureau Arbitrage West–Vlaanderen in te dienen.

Voor het bekomen van de titel “ Bondserepenning”: moet de werknemende scheidsrechter de leeftijd van minimum 40 jaar bereikt hebben op 30 juni 2018 en 15 opeenvolgende – ofwel 20 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen.
Voor het bekomen van de titel “ Lid van Verdienste”: moet de werkende scheidsrechter 30 opeenvolgende – ofwel 35 niet-opeenvolgende dienstjaren tellen.

Opgelet: Later ingediende aanvragen dan 15 maart 2018 zullen door de commissie ZONDER GEVOLG gelaten worden.

Go to Top