Bureau Arbitrage Nieuws

Bureau Arbitrage Nieuws

1. Verplichte cursus

Positieve reacties.

2. Wederzijds respect clubs - scheidsrechters

Het Bureau Arbitrage stelt vast dat vele clubs inspanningen leveren om de scheidsrechters goed te ontvangen voor en na de wedstrijd.
Mogen wij dan ook vragen aan de scheidsrechters en assistenten om steeds tijdig op de wedstrijd aanwezig te zijn.

Mogen wij ook vragen om tevens nadien de nodige tijd vrij te maken voor de après-match.

3. Opwarming

Het Bureau Arbitrage stelt vast dat vele scheidsrechters zich niet voldoende opwarmen voor de wedstrijd.
Wij verzoeken de refs en assistenten om zich steeds voldoende op te warmen zodat kwetsuren kunnen voorkomen worden.

Dit is ook belangrijk om aan beide clubs te tonen dat het leidend trio op een degelijke manier met de wedstrijdvoorbereiding bezig is.

4. Nieuwe cursus kandidaat scheidsrechter

De nieuwe cursus gaat door op 28 januari, 4 februari en 11 februari 2017 en dit voorlopig enkel op de locatie Brugge. Indien het aantal kandidaten voldoende is, kunnen er nog bijkomende locaties volgen.

5. Cursus vervolmaking

De vervolmakingscursus zal doorgaan op de zaterdag 25 maart 2017, 31 Maart en 7 April 2017.
Locaties nog te bepalen. (Zal normaal gezien Brugge, Veurne en Roeselare zijn).

Go to Top