Volg alles op de voet Meest recente nieuws

Toespraak Luc Matthys PAV 2017

Geachte vergadering,

Opnieuw is het seizoen voorbij gevlogen en zijn we met het Bureau Arbitrage reeds druk bezig om het nieuwe seizoen voor te bereiden. Niet veel tijd om te rusten dus.

Nadat voor de start van het seizoen het contract met onze verantwoordelijke Jean-Baptist Bultinck niet werd verlengd, was het voor ons afwachten wat de toekomst zou brengen. De job werd over twee verantwoordelijken verdeeld, met name Kris Bellon en Marcel Van Elshocht. De hervormingen van het vorig seizoen werden aangepast en er kwamen andere in de plaats. Als je het mij vraagt: niet ideaal om het seizoen te starten. Veel vragen en weinig antwoorden. Neemt daar nog bij de hervormingen binnen het secretariaat en je weet dat het een moeilijk jaar werd.

Wat betreft het aantal scheidsrechters en assistenten moeten we andermaal vaststellen dat we bergafwaarts gaan. Wat reeds enkele seizoenen aan de gang is, blijft zich verder zetten. We starten met 610 eenheden, daar kwamen 92 nieuwe bij - zijnde heropnamen en nieuwe kandidaten. Dat geeft 702. We stuurden er 11 naar hogere afdelingen en noteerden 132 ontslagen. Dat betekent dat we starten met 559 scheidsrechters en assistenten. Ruim onvoldoende om de kalender te vullen. Het zal voor de clubs geen overbodige luxe zijn om het reglement in verband met de afwezigheid van de scheidsrechter goed in te studeren. Het zal jullie zeker goed van pas komen. Dat er alsnog een vijftigtal nieuwe scheidsrechters gestart zijn is de verdienste andermaal van de vriendenkringen van onze referees in West-Vlaanderen. Maar ook hier zien we een neerwaartse trend. Ook vanuit de clubs worden geen nieuwe refs afgeleverd en zij zijn toch de meest betrokken partij. De cijfers en feiten zijn duidelijke gegevens, dat staat vast en je kunt er met z’n àllen niet omheen.

Wij hebben reeds meermaals aan de alarmbel getrokken met het verzoek aan de clubs om ook een inspanning te doen om scheidsrechters aan te leveren, maar telkens vergeefs. Er zijn nu al enkele clubs gestart met een referee ambassador aan te stellen. Het heeft geleid tot een beperkt resultaat van enkele scheidsrechters. Ik hoop dat er nog meer dergelijke initiatieven zullen genomen worden. Ook vanuit Voetbal Vlaanderen verwacht ik dat men eens een degelijk initiatief zal nemen om de arbitrage ten volle te steunen. Men maakt semi- profs en dat is allemaal héél goed en wél, maar ik heb de indruk dat men vergeet waar deze semi-profs vandaan komen… Die komen er bij mijn en jullie weten niet zomaar... De basis is en blijft nog steeds de jeugdarbitrage in de verschillende provincies. Daar wordt de basis gelegd en zonder die basis is er geen garantie voor arbitrage van enig niveau. Dus is het ook noodzakelijk om verder te investeren in de deze opleiding.

Wij kunnen alleen verder werken zoals we nu bezig zijn, gezien het mooie resultaat aan het eind van het seizoen. We mogen terug enkele promovendi vieren in onze provincie. Vorig seizoen hadden wij reeds diverse scheidsrechter maar voornamelijk assistenten opgestuurd.

Nu zijn Stove Florian, Goldberg David en Delhougne Gregorie gepromoveerd. Geen assistenten: die hadden wij de voorbije jaren in overvloed opgestuurd.

Enkele weken terug werden de diverse klassementen opgemaakt en weer vielen we in de prijzen. Er stijgen twee scheidsrechters naar het betaald voetbal, namelijk Vergoote Jasper en Vermeire Jordy. Twee van de drie die naar 1B stijgen zijn dus Westvlamingen: niet slecht als u het mij vraagt. Lefevre Robin promoveert van D2 naar D1. Diegene die vorig jaar promoveerden blijven en dus en er komt niemand terug. In de talentengroep betaald voetbal die van nabij gevolgd wordt, zijn er vier Westvlamingen van de acht deelnemers. Namelijk Vandamme Kevin, Jan Boterberg, en de pas gepromoveerden Vergoote en Vermeire. Ook in de talentengroep van het amateurvoetbal hebben we met Florian Stove bij de scheidsrechters en Benjamin Dewyn bij de assistenten een waardige vertegenwoordiging.

Dat dit voor het overgrote deel het intensieve werk is van betrokkenen lijdt geen twijfel. Maar men kan echter zéker niet ontkennen dat de begeleiding door het Bureau Arbitrage ook hier zijn steentje heeft toe bijgedragen. De inzet van onze opleiders in West-Vlaanderen (referee-observers) wordt via deze promoties ook eens in het daglicht gesteld. Zeker voor hen die hieraan nog mochten twijfelen.

Andermaal zijn er enkele wijzigingen in het Bureau Arbitrage. De heren Jean-Pierre Marysael en Fernand Verstraete geven hun mandaat terug. Peter Van Loo komt er als nieuwe opleider bij. Ik wens dan ook de beide opleiders te danken voor hun tomeloze inzet ten dienste van de Westvlaamse arbitrage. Beiden hebben een lange staat van dienst in de arbitragewereld: eerst zelf als actief scheidsrechter, nadien als zeer gewaardeerde opleiders. Voor Jean-Pierre is het niet het einde binnen de arbitrage, gezien hij bij Club Brugge referee-ambassador wordt en hopelijk kan hij ons jaarlijks enkele scheidsrechters bezorgen.

Laat mij toe, tot slot enkele mensen te bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. De volledige ploeg van het provinciaal comité onder het voorzitterschap van Alex Debruyne. Alex die beslist heeft om zijn mandaat neer te leggen. Ik wil hem dan ook in het bijzonder oprecht danken voor de samenwerking gedurende zijn periode als voorzitter. Een hartelijk welkom aan de nieuwe voorzitter Walter Lava. Ook een woord van dank aan de mensen van het bondsparket: het is duidelijk dat dit voor wat de strafvorderingen betreft een zekere meerwaarde betekent. Ook wil ik een woord van dank richten aan de heer André Carlier uittredend secretaris van de bedrijfssportbond. André: dank voor de jarenlange positieve samenwerking. Naar aanleiding van de algemene vergadering van de scheidsrechters zullen wij je ook daar de eer bewijzen die je verdient.

Mijn laatste maar niet minste dank is voor de mensen van het secretariaat die het afgelopen seizoen in soms moeilijke omstandigheden hun job moesten uitvoeren.

Rest mij nog, u te danken voor uw aanwezigheid en aandacht en straks een goed seizoen toegewenst, met respect voor de scheidsrechter. Ik dank u.

Luc MatthysOntdek het oudere nieuws

Onze activiteiten Agenda

Ledenvergadering november

2017-11-17

Ledenvergadering november

Training

2017-12-07

Start training om 19h 15 op de velden van KVC Wingene.

Kerstmarkt

2017-12-09

Kerstmarkt Wingene

Training

2018-01-18

Start training om 19h 15 op de velden van KVC Wingene.

Ledenvergadering februari

2018-02-16

Ledenvergadering februari

Training

2018-02-22

Start training om 19h 15 op de velden van KVC Wingene.

  • "Verenigt en ondersteunt voetbalscheidsrechters in de regio"

    Kerk & Leven 2017
  • "Scheidsrechters zijn is geen fluitje van een cent"

    Jordy Vermeire | KW 2017

Wie zijn wij Ontdek onze Vriendenkring

Jordy Vermeire

Voorzitter

Nico Roose

Secretaris

Jonas Fockedey

Penningmeester

Luc Bulckaert

Bestuurslid

Hannes Danckaert

Bestuurslid

Stephanie Van Damme

Bestuurslid

Andy Vermeulen

Bestuurslid

Volg alles op de voet Nieuws Bureau Arbitrage

Jeugdraad VV
2017-11-01 15:43:26

Jeugdraad VV

Voetbal Vlaanderen start dit seizoen met een Jeugdraad Arbitrage. Het voorzitterschap hiervan zal opgenomen worden door onze jongste internationale scheidsrechter Lawrence Visser.

Per provincie wordt er een scheidsrechter als verantwoordelijke afgevaardigd die overleg pleegt met de jongere leden uit de vriendenkringen in zijn provincie. Hieruit ontstaan dan nieuwe ideeën rond rekrutering, opleiding en feedback over georganiseerde cursussen of evenementen. Het is de bedoeling om op die manier een beter zicht te krijgen op onze arbitrage vanuit het standpunt van onze jongste ledengroep. Vanuit de Jeugdraad worden dan voorstellen gedaan naar de globale werking toe.

Het aantal nieuwe scheidsrechters in de provincies op de recentste cursus bedraagt in totaal 221 (Oost-Vlaanderen 49; West-Vlaanderen 45; Vlaams-Brabant 20; Limburg 56; Antwerpen 51). Het is de bedoeling om door de inbreng van de Jeugdraad in de toekomst een stijging van dit aantal te bewerkstelligen.

De volgende scheidsrechters zullen verantwoordelijk zijn voor hun provincie:
Antwerpen: Wesley Alen
Limburg: Bert Put
Brabant: Wesli De Cremer
Oost-Vlaanderen: Bram Van Driessche
West-Vlaanderen: Jordy Vermeire

Nieuws Bureau Arbitrage
2017-01-30 17:59:27

Nieuws Bureau Arbitrage

Gelieve nota te nemen van volgende mededelingen:

Periode voor de verlofaanvragen (21 dagen) wordt niet meer gerespecteerd. Dit brengt steeds moeilijkheden met zich mee om de wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter en ook moeten vele nazichten hierdoor hergeprogrammeerd worden.

We stellen vast dat er nog steeds veel scheidsrechters zijn die niet op de hoogte zijn wat nu juist een geldige ID is. Wij willen de scheidsrechters er nogmaals op wijzen dat men nooit een speler mag weigeren. Indien hij over een niet geldige ID beschikt mag men dit enkel vermelden in het vakje NO ID op het wedstrijdblad.

Evaluatie
2016-08-02 13:15:10

Evaluatie

o 9.0-10: uitstekende prestatie in een moeilijke wedstrijd.
o 8.5-8.9: zeer goede prestatie in een moeilijke wedstrijd.
o 8.3 - 8.4: goede prestatie in een normale wedstrijd,  met de boodschap dat deze scheidsrechter dit niveau van prestaties in de volgende wedstrijden moet blijven behouden.
o 8.2: prestatie is beoordeeld als “voldoende”  maar met enkele kleine verbeterpunten.
o 8.0- 8.1: prestatie met belangrijke werkpunten.
o 7.9: goede of betere prestatie van 8.3+, maar scheidsrechterlijke fout bij key moment.  De quotering kan maximaal een 7,9 zijn.
o 7.8: prestatie naar de norm van 8.0, 8.1 en 8.2 maar key moment foutief beoordeeld (bijvoorbeeld rode kaart of penalty gemist). De quotering kan maximaal een 7.8 zijn.
o 7.5-7.7: geen grote fouten maar, gebrek aan algemene wedstrijdcontrole en enkele significante werkpunten.
o 7.0-7.4: één duidelijke scheidsrechtelijke fout (bijvoorbeeld rode kaart of penalty gemist), andere belangrijke punten waar verbetering nodig is of meer dan één duidelijk scheidsrechterlijke fout (bijvoorbeeld rode kaart of penalty gemist), en mogelijks andere belangrijke werkpunten.
o 6.0-6.9: onaanvaardbare prestatie met duidelijke grote scheidsrechtelijke fouten, belangrijke disciplinaire tegenstrijdigheden en / of geen controle over de wedstrijd .

• Een quotatie tussen 7.8 en 8.4 dient als een goede prestatie beschouwd te worden, met al dan niet bepaalde verbeter- of werkpuntenOntdek het oudere Bureau Arbitrage nieuws

Go to Top