Volg alles op de voet Meest recente nieuws

Communicatie Bureau Arbitrage

- Cursus kandidaat. Momenteel 28 kandidaten.
Data: De cursussen zijn op 26/01, 02/02 en 09/02 met dan examen op 16/02.

- We vragen nogmaals met nadruk meerdere keren per week e-kickoff te raadplegen voor wijzigingen in aanduidingen. Pas vanaf een aanpassing op de heel korte termijn wordt er gebeld. Check zeker nog op vrijdag nogmaals je aanduidingen voor het daaropvolgende weekend.

- Vervangingen in J-voetbal respecteren.
Bij de verplichte wissels moeten tussen eerste en tweede quarter alle wisselspelers op het veld komen. Na de rust mag de ploeg terug kiezen met welke ploeg ze starten maar tussen derde en vierde quarter moeten de bankzitters op het veld komen.

Wanneer een speler gekwetst wordt dan mag hij vervangen worden maar die gekwetste speler mag voor de rest van de wedstrijd niet meer opkomen.

We raden ten zeerste aan
1. Juist voor aanvang van de wedstrijd (als de spelers al op het veld staan en wisselspelers in de dugout zijn) heel snel de nummers van de wisselspelers van beide ploegen noteren.
2. Juist voor aanvang tweede quarter snel naar de banken te lopen en daar controleren of de genoteerde nummers niet nog op de bank zitten.
3. Bij aanvang tweede helft opnieuw nummers noteren.
4. Tussen 3e en 4e quarter nummers controleren.
De scheidsrechters zijn verplicht in de rubriek “opmerkingen” op het scheidsrechtersblad te noteren Wanneer ploegen zich niet houden aan het systeem van de verplichte wissels.
De observers worden gevraagd hier strikt op te controleren.

- Een scheidsrechtersverslag dient steeds doorgezonden te worden op de eerste werkdag na de wedstrijd voor 12.00 uur ‘s middags.

- We dringen er ten strengste op aan het wedstrijdblad na de match in te vullen op het terrein en in aanwezigheid van beide afgevaardigden.

- Scheidsrechterskledij voor refs klimmen en dalen Voetbal Vlaanderen zal pas na nieuwjaar beschikbaar zijn. Er wordt tevens een badge gemaakt.

- Kleedkamers dienen soms gedeeld te worden met scheidsrechters < U13. Wij vragen dan ook aan alle partijen om respect te hebben voor elkaar.

- Opletten met kopiëren van niet-beschikbaarheid op een feestdag in de week. Indien wel beschikbaar dit ook zo aangeven.

- Verschijnen voor het repressief comité: het is verplicht dit onder de rubriek “aanmerkingen” te noteren indien er verslag opgemaakt wordt voor feiten die zich tijdens de wedstrijd voordoen.

- Adresgegevens Secretariaat Bureau Arbitrage West-Vlaanderen : Blue Towers, Sluisweg 1 bus 17 te 9000 Gent (09.225.19.73)

- Adresgegevens zittingen Tuchtcomité en Bureau Arbitrage : Regus Roeselare, Kwadestraat 149 te 8800 Roeselare.Ontdek het oudere nieuws

Onze activiteiten Agenda

Ledenvergadering februari

2019-02-15

Ledenvergadering februari

Training

2019-02-21

Start training om 19h 15 op de velden van KVC Wingene.

Ledenvergadering maart

2019-03-15

Ledenvergadering maart

Training

2019-03-28

Start training om 19h 15 op de velden van KVC Wingene.

Training

2019-04-18

Start training om 19h 15 op de velden van KVC Wingene.

Paasontbijt

2019-04-20

Meer info volgt

  • "Verenigt en ondersteunt voetbalscheidsrechters in de regio"

    Kerk & Leven 2017
  • "Scheidsrechters zijn is geen fluitje van een cent"

    Jordy Vermeire | KW 2017

Wie zijn wij Ontdek onze Vriendenkring

Jordy Vermeire

Voorzitter

Luc Bulckaert

Secretaris

Jonas Fockedey

Penningmeester

Nico Roose

Bestuurslid

Hannes Danckaert

Bestuurslid

Andy Vermeulen

Bestuurslid

Volg alles op de voet Nieuws Bureau Arbitrage

Nazicht identiteitsbewijzen
2018-08-29 14:04:23

Nazicht identiteitsbewijzen

Bericht Voetbal Vlaanderen:

Beste scheidsrechter,

Graag vestigen wij uw aandacht op volgende.

Het voorbije seizoen stelden wij vast dat tal van clubs het niet zo nauw namen wat de controle van de identiteitsgegevens van spelers/speelsters maar ook zeer zeker de officials en de STAF op het wedstrijdblad betrof.

Vanuit het bureau arbitrage verzoeken wij jullie dan ook om hier vanaf heden de nodige aandacht aan te schenken. De te volgen procedure kan je nalezen hieronder:

Nazicht identiteitsbewijzen spelers ( speelsters), wedstrijdofficials en technische staf ifv de jeugdlicentievoorwaarden.

Voor de wedstrijd: controle op aanwezigheid en juistheid

Ontbrekende kunnen nog voorgelegd worden tot na de wedstrijd, tot bij de definitieve afwerking

Spelers mogen geen spelverbod krijgen: vermelding op het wedstrijdblad

De anderen: geen toegang tot de technische/neutrale zone, hun namen worden verwijderd( digitaal) of doorstreept (papier) behalve de terreinafgevaardigde waarvan melding in de rubriek opmerkingen.

Indien er verschillen zijn met de gegevens op het wedstrijdblad wordt hiervan melding gemaakt in de rubriek opmerkingen.

No Ref</br>No Game
2018-07-24 21:29:04

No Ref
No Game

⚠️ No Ref No Game ‼️

✍Schrijf je vanaf nu in voor de cursus 'Word Scheidsrechter'.
http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/inschrijven-voor-een-opleiding-tot-scheidsrechter

ℹ http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/vfv-wordscheidsrechter of via www.cursus.scheidsrechterstielt.be

Volg ons ook op Instagram en Twitter

#norefnogame #vktielt

Jeugdraad VV
2017-11-01 15:43:26

Jeugdraad VV

Voetbal Vlaanderen start dit seizoen met een Jeugdraad Arbitrage. Het voorzitterschap hiervan zal opgenomen worden door onze jongste internationale scheidsrechter Lawrence Visser.

Per provincie wordt er een scheidsrechter als verantwoordelijke afgevaardigd die overleg pleegt met de jongere leden uit de vriendenkringen in zijn provincie. Hieruit ontstaan dan nieuwe ideeën rond rekrutering, opleiding en feedback over georganiseerde cursussen of evenementen. Het is de bedoeling om op die manier een beter zicht te krijgen op onze arbitrage vanuit het standpunt van onze jongste ledengroep. Vanuit de Jeugdraad worden dan voorstellen gedaan naar de globale werking toe.

Het aantal nieuwe scheidsrechters in de provincies op de recentste cursus bedraagt in totaal 221 (Oost-Vlaanderen 49; West-Vlaanderen 45; Vlaams-Brabant 20; Limburg 56; Antwerpen 51). Het is de bedoeling om door de inbreng van de Jeugdraad in de toekomst een stijging van dit aantal te bewerkstelligen.

De volgende scheidsrechters zullen verantwoordelijk zijn voor hun provincie:
Antwerpen: Wesley Alen
Limburg: Bert Put
Brabant: Wesli De Cremer
Oost-Vlaanderen: Bram Van Driessche
West-Vlaanderen: Jordy VermeireOntdek het oudere Bureau Arbitrage nieuws

Go to Top